Janko Strel je za svoje delo prejel številna priznanja. Foto: Youtube
Janko Strel je za svoje delo prejel številna priznanja. Foto: Youtube

Merjenje gibalnih sposobnosti slovenskih otrok je sicer precej starejše, uvedba sodobnega športnovzgojnega kartona, ki ga je zagovarjal Strel, pa prav letos praznuje 30-letnico.

To je Strel dosegel kot državni sekretar za šport na pristojnem ministrstvu. To funkcijo je opravljal med letoma 1994 in 2000. Takrat je z ekipo in športno srenjo zastavil tudi številne smernice razvoja slovenskega športa v novonastali državi.

Za svoje delo je med drugim leta 2017 prejel najvišje priznanje republike Slovenije na področju visokega šolstva, leta 2000 Bloudkovo nagrado, za svoje delo na fakulteti pa naziv zaslužnega profesorja.

Njegovo delo je bilo opaženo tudi v tujini, kjer so mu leta 2014 podelili častni križ za življenjsko delo, priznanje svetovne zveze športnih pedagogov FIEP.