Kako pogosto pa se vi gibate? Foto: MMC RTV SLO
Kako pogosto pa se vi gibate? Foto: MMC RTV SLO

Raziskave po svetu kažejo, da se ljudje pomembno razlikujemo v pogledih, razumevanju in potrebah po telesni dejavnosti. Na te razlike mora biti odgovorna družba pozorna, jih spoštovati ter se z najboljšimi močmi in spodbudami nanje odzivati.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sta finančno podprla raziskovalni projekt Učinkovita podpora za športno aktivnost državljanov, ki išče odgovore na navedena vprašanja.

Projektna skupina s fakultete za družbene vede in Inštituta za ekonomska raziskovanja je pripravila anketo, v kateri iščejo odgovore o odnosu ljudi, pa tudi države do telesne dejavnosti v Sloveniji. Raziskovalci za čim bolj verodostojne ugotovitve potrebujejo čim več udeležencev, zato tudi vas prosijo, da se odzovete in rešite vprašalnik Vsakdan in gibanje, ki ga dobite na TEJ POVEZAVI.