Rezultati mature so v skladu s prejšnjimi leti. Foto: MMC RTV SLO/Mitja Lisjak
Rezultati mature so v skladu s prejšnjimi leti. Foto: MMC RTV SLO/Mitja Lisjak

Najvišji odstotek pozitivnih maturantov je bil lani, ko je maturo opravilo 95,3 odstotka vseh, ki so k maturi tudi pristopili. Letos je v spomladanskem roku splošno maturo prvič opravljalo dobrih pet tisoč učencev, velika večina jih je maturo uspešno opravila. Odstotek le teh je tako višji v primerjavi s pomladanskim povprečjem v obdobju 1995–2020 (ta znaša 90,6 odstotka).

StatistikaOpravljaliOpraviliOdstotek
Matura 20205560522293,9
1995–2020192.511174.33290,6

Opomba: Vsi podatki veljajo za spomladanski rok (za vse, ki so k maturi pristopili prvič).

Jesenski rok mature običajno opravlja približno petkrat manj učencev kot spomladi, tako lahko tudi to jesen pričakujemo, da se bo z zrelostnim izpitom spopadlo približno tisoč srednješolcev.

Naslov infografike: Matura uspeh

Zlati maturanti so tisti, ki dosežejo vsaj 30 točk, teh je letos 280 (številka se na jesenskem delu lahko še poveča). Prva leta je bilo takih maturantov relativno malo, dobrih 100 učencev oziroma dober odstotek vseh, ki so opravljali maturo. Ta odstotek se zadnja leta vrti okrog štiri.

Naslov infografike: Zlati maturantje

Najvišje možno število točk je doseglo 11 učencev, kar je manj od dosedanjega povprečja, ki znaša 22 učencev.

Naslov infografike: matura 34 točk

Primerjave po spolu
Razmerje med številom maturantk in maturantov, ki pristopijo k zrelostnemu izpitu, je ves čas obstoja nove mature praktično nespremenjeno, 60 %−40 % v korist maturantk. Medtem ko so razlike v uspešnosti med spoloma minimalne, pa se te pojavijo pri ekstremni skupini najuspešnejših.

StatistikaMaturantkeMaturanti
Delež, ki pristopijo k maturi6040
Delež z vsaj 30 točkami6535
Delež z vsemi 34 točkami7228

Opomba: Deleži veljajo za vse mature skupaj v obdobju 1995–2020.

Najpogosteje izbrani predmeti
Maturo sestavlja pet predmetov, vsak dijak si lahko dva izbere po svoji volji. Zanimiv je zgodovinski pregled najpogosteje izbranih predmetov.

Naslov infografike: Najpogosteje izbrani predmet

Nikoli ni prepozno
K maturitetnemu izpitu ne pristopijo le dijaki, ampak (pod določenimi pogoji) lahko tudi starejši občani. Najstarejša oseba, ki je maturo uspešno opravila, je bila 55-letna gospa, ki je v to jabolko uspešno ugriznila leta 2011.

In še zanimivost iz prvega poročila državnega izpitnega centra (RIC) iz leta 1995. Takrat je RIC vsa gradiva "tiskal na svojem elektronskem tiskarskem stroju, za spomladanski izpitni rok 135.129 pol je potreboval 290 ur."

Vir vseh podatkov: RIC.

Znani rezultati splošne mature