Direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc. Foto: BoBo/Borut Živulović
Direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc. Foto: BoBo/Borut Živulović
Novinarska konferenca predstavitve izidov splošne, poklicne in mednarodne mature. Foto: BoBo/Borut Živulović
Novinarska konferenca predstavitve izidov splošne, poklicne in mednarodne mature. Foto: BoBo/Borut Živulović

Od 5560 kandidatov, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije in splošno maturo opravljali prvič, je izpite uspešno opravilo 5222 kandidatov oziroma 93,92 odstotka, kar je nekoliko manj kot lani, ko je bilo uspešnih 95,18 odstotka kandidatov.

Na splošni maturi je 280 kandidatov doseglo 30 ali več točk in tako prejmejo spričevalo s pohvalo, med njimi jih je 11 doseglo najboljši mogoči uspeh. Lani je bilo v spomladanskem roku zlatih maturantov 236, vse možne točke pa je doseglo osem kandidatov.

Med 8204 kandidati, ki so tokrat prvič opravljali poklicno maturo, pa jih je bilo uspešnih 92,59 odstotka (lani 93,08). Zlatih maturantov je bilo 388 (lani ob tem času 345), največje mogoče število točk pa je doseglo 112 kandidatov (lani 106).

Zupanc: Porazdelitev primerljiva s preteklimi leti

Kot je poudaril direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc, je porazdelitev ocen primerljiva s preteklimi leti, tako da bodo dijaki lahko pri vpisu v nadaljnje izobraževanje konkurirali tudi drugim generacijam. Pojasnil je, da so se meje za ocene pri nekaterih predmetih, denimo pri matematiki, spustile, a največ za nekaj odstotkov. Pri nekaterih predmetih pa so dosežki celo boljši in so se meje za ocene nekoliko zvišale. Med zadnjimi je tudi slovenščina, čeprav so maturanti letos zaradi epidemije covida-19 pisali esej iz slovenščine na isti dan kot drugo izpitno polo.

Tavčar Krajnčeva: Esej na isti dan ni poslabšal izida

Marina Tavčar Krajnc. Foto: BoBo/Borut Živulović
Marina Tavčar Krajnc. Foto: BoBo/Borut Živulović

Med slednjimi je tudi slovenščina, čeprav so maturanti letos zaradi epidemije covida-19 pisali esej iz slovenščine na isti dan kot drugo izpitno polo. Da to ni vplivalo na slabši izid, je poudarila tudi predsednica državne komisije za splošno maturo Marina Tavčar Krajnc. Po njenih navedbah so bili tako kot vsako leto tudi tokrat rezultati pri nekaterih predmetih šibkejši, pri nekaterih pa boljši.

Tudi Tavčar Krajnčeva in predsednik državne komisije za poklicno maturo Boris Dular sta poudarila, da so rezultati primerljivi s tistimi iz preteklih let. "To ni matura s popustom, to je matura, kot so bile do sedaj, na istem nivoju kakovosti in zahtevnosti," je pojasnil Dular.

Enaka merila so obveljala tudi za zlate maturante. Pri splošni maturi 280 zlatih maturantov prihaja s 43 gimnazij. Takšna razpršenost po besedah Tavčar Krajnčeve kaže, da imamo v Sloveniji veliko kakovostnih šol.

Boris Dular. Foto: BoBo/Borut Živulović
Boris Dular. Foto: BoBo/Borut Živulović

Zupanc je ob tem spomnil na letošnje drugačne priprave na maturo zaradi zaprtja šol ob epidemiji ter pozdravil, da med pripravami na maturo in njeno izvedbo med maturanti, učitelji in drugimi vpletenimi ni bilo zdravstvenih posledic, povezanih z epidemijo. Glede možnosti zamenjave vprašanja na ustnem izpitu, če tega dela snovi niso predelali, pa je Zupanc pojasnil, da se je glede na zapisnike na več kot 20.000 ustnih izpitih to zgodilo le v desetih primerih. Prepričan je, da je bila odločitev, da se obe maturi izpeljeta, pravilna.

Obenem pa je pojasnil, da so po njihovih ocenah srednje šole na spomladanski rok mature dovolile večjemu številu dijakov zaključnih letnikov kot v preteklih letih, in sicer na splošni maturi okoli 250 več gimnazijcem in na poklicni okoli 500 dijakom več.

Med 338 kandidati, ki splošne mature niso opravili, jih ima približno 18 odstotkov negativno oceno pri treh ali več predmetih, kar pomeni, da bodo morali maturo ponovno opravljati v celoti. Dijaki z eno ali dvema negativnima ocenama bodo lahko v naslednjih rokih opravljali popravne izpite. Med 608 kandidati, ki so poklicno maturo opravljali prvič v celoti, a neuspešno, bodo morali maturo ponovno v celoti opravljati dobri trije odstotki. Jesenski izpitni rok tako splošne kot poklicne mature se začne 24. avgusta.

Z rezultati poklicne mature so bili kandidati seznanjeni pretekli teden, rezultate splošne mature pa so izvedeli danes. Po Zupančevih navedbah je od 7. do 9. ure rezultate pogledalo 96,3 odstotka kandidatov, polovica že v prvih desetih minutah. Letos lahko prvič elektronsko vpogledujejo tako rezultate splošne mature kot izpitno dokumentacijo, in sicer od danes do srede. Rok za ugovor pa je četrtek.

Ministrica čestitala centru in dijakom

Ministrica Simona Kustec. Foto: BoBo/Borut Živulović
Ministrica Simona Kustec. Foto: BoBo/Borut Živulović

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je dijakom, ki so uspešno opravili maturo, čestitala in se zahvalila Državnemu izpitnemu centru, ki je omogočil izvedbo mature in zaključnih izpitov "v teh posebnih razmerah".

Ponovila je, da so bile glavni razlog, da so dijaki v minulem šolskem letu zaradi epidemije ostali doma, omejitve javnega prometa in namestitve v dijaških domovih. Za prihodnje leto pa so pripravili rešitve, da bo tudi v zahtevnejših epidemioloških razmerah, do katerih sicer upa, da ne bo prišlo, vsaj del izobraževanja za vse letnike potekal v šolah. "Predvsem od vašega odnosa, kako boste varovali in ščitili svoje zdravje, s kom in na kakšen način se boste družili, je odvisno, koliko uspešno se bomo lahko jeseni vrnili v šole," je dejala mladim.