V državah EU-ja je lani v povprečju splošno zadovoljstvo na lestvici do deset znašalo 7,3, medtem ko je leta 2013 doseglo sedem. Foto: EPA

Splošno zadovoljstvo z življenjem, ki ga merijo na lestvici od nič do deset, je na Finskem 8,1, sledijo Avstrija (8,0) in Danska, Poljska ter Švedska (vse 7,8). Na repu lestvice pa so Bolgari (5,4), Hrvati (6,3) in Grki ter Litovci (oboji 6,4).

Največje izboljšanje zadovoljstva so sicer izmerili na Cipru, kjer je zraslo s 6,2 v letu 2013 na 7,1 lani.

V Sloveniji so po podatkih Eurostata izmerili evropsko povprečje, saj je raven splošnega zadovoljstva z življenjem lani znašala 7,3. Leta 2013 je raven znašala 7,0, tako kot je bilo takrat evropsko povprečje.

Slovenija prednjači pri osebnih odnosih
Prednjači pa Slovenija na lestvici glede zadovoljstva v osebnih odnosih, saj je bila raven tega lani 8,6. Enako zadovoljni z osebnimi odnosi so še Maltežani in Avstrijci. Sledijo pa Ciprčani in Švedi (oboji 8,5), Finci (8,4) ter Čehi (8,3).

Povprečen državljan Evropske unije je na tej lestvici označil raven 7,9, leta 2013 pa 7,8. Najmanj zadovoljni z osebnimi odnosi so bili lani Bolgari (6,6), Grki (7,1) in Hrvati (7,5).
Eurostat je v raziskavi zaobjel tudi zadovoljstvo s finančnimi razmerami. To je najvišje na Danskem, Finskem in Švedskem (7,6). Najmanj zadovoljni s finančnimi razmerami pa so Bolgari (4,3), Grki, Hrvati in Litovci (vsi 5,2).

V povprečju zadovoljstvo s finančnimi razmerami znaša 6,5 (leta 2013 je bilo 6,0). V Sloveniji so sicer zaznali enega večjih izboljšanj zadovoljstva, saj je bilo leta 2013 finančno zadovoljstvo na ravni 5,6, lani pa 6,3.