11. oktobra 1962 se je koncil uradno začel z govorom papeža Janeza XXIII. v baziliki sv. Petra v Vatikanu. V dobrih treh letih je sprejel in izdal 16 dokumentov: štiri konstitucije (najpomembnejši dokumenti), devet odlokov in tri izjave. Foto: Rok Omahen
11. oktobra 1962 se je koncil uradno začel z govorom papeža Janeza XXIII. v baziliki sv. Petra v Vatikanu. V dobrih treh letih je sprejel in izdal 16 dokumentov: štiri konstitucije (najpomembnejši dokumenti), devet odlokov in tri izjave. Foto: Rok Omahen
Papež Pavel VI. (Giovanni Battista Montini).
Papež Pavel VI. (Giovanni Battista Montini). Foto: Wikipedia.
Vatikan
Na koncilu je sodelovalo 2.860 koncilskih očetov (štirje iz Slovenije), od katerih jih med koncilom umrlo 254, na novo pa so imenovali 297 koncilskih očetov. Foto: Rok Omahen
Anton Vovk
Nadškof Anton Vovk. Foto: Wikipedia
Vatikan
V nasprotju s predhodnimi koncili je tokrat velik del udeležencev iz neevropskih dežel, še vedno pa je v odstotkih največ Evropejcev. Foto: Rok Omahen
2. vatikanski koncil
Delež koncilskih očetov po celinah. Foto: RTV SLO
Papež Janez XXIII. (Angelo Guiseppe Roncalli)
Papež Janez XXIII. (Angelo Guiseppe Roncalli). Foto: Wikipedia
Prešernova rojstna hiša, Vrba
Anton Vovk se je rodil v prav tisti hiši v Vrbi, kjer se je stoletje prej rodil France Prešeren. Foto: BoBo
Vatikan
Kljub pričakovanjem pa koncil ni posegel na področje duhovniškega celibata, ki ga je v 11. stoletju uvedel papež Gregor VII. Foto: Rok Omahen
50 let od 2. Vatikanskega koncila
Sprejem pri škofu Vovku
Obzorja duha - škof Vovk
Globus
Sprejem za katoliške duhovnike
Republiška zveza SZDL o odnosih z RKC
Pri Mitji Ribičiču ob 30-letnici duhovniškega društva
Odlikovanje pokojnega nadškofa Jožefa Pogačnika z redom republike z zlatim vencem
Sveto in svet - 50 let II. vatikanskega koncila

11. oktobra mineva natanko 50 let od začetka Drugega vatikanskega vesoljnega cerkvenega zbora. Z vmesnimi premori je trajal do decembra 1965. Na njem je sodelovalo 2.860 predstavnikov Katoliške cerkve, tako imenovanih koncilskih očetov z vsega sveta, tudi iz Slovenije. Med udeleženci koncila so bili tudi štirje bodoči papeži: Giovanni Battista Montini (Pavel VI.), Albino Luciani (Janez Pavel I.), Karol Wojtyla (Janez Pavel II.) in Joseph Ratzinger (Benedikt XVI.)

Slovenci na koncilu
Na koncilu sodelujejo štirje slovenski škofje: ljubljanski nadškof Anton Vovk (1900-1963), mariborski škof Maksimilijan Držečnik (1903-1978), škof apostolski administrator ljubljanske nadškofije in poznejši ljubljanski nadškof Jožef Pogačnik (1902-1980) ter apostolski administrator Slovenskega primorja Janez Jenko (1910-1994).
Nadškof Anton Vovk se je rodil v Vrbi na Gorenjskem, v isti hiši kot pesnik France Prešeren 100 let prej. Z njim je bil povezan tudi sorodstveno, saj je bil njegov pranečak. Leta 1923 je postal duhovnik, triindvajset let pozneje pa še škof. Od takratne oblasti je bil deležen številnih pritiskov, ki so dosegli svoj vrh v poskusu atentata januarja 1952 na železniški postaji v Novem mestu, kje so ga polili z bencinom in zažgali. Vovk je atentat preživel, posledice v obliki brazgotin na obrazu in vratu pa so ostale. Leta 1961, ko papež Janez XXIII. povzdigne ljubljansko škofijo v nadškofijo, postane ljubljanski nadškof. V tem času ga papež povabi k sodelovanju v koncilskih pripravljalnih komisijah. Oblast mu dovoli odpotovati v Rim, kamor se napoti kljub šibkemu zdravstvenemu stanju – imel je sladkorno bolezen. Umre še pred koncem koncila, leta 1963. Njegov naslednik na nadškofijskem mestu postane Jožef Pogačnik, dotedanji ljubljanski pomožni škof.

Kaj pravzaprav je koncil?
Cerkveni zbor ali koncil je zborovanje škofov in drugih cerkvenih dostojanstvenikov. Vesoljni ali ekumenski cerkveni zbor pa je zbor škofov Katoliške cerkve z vsega sveta. Vsem škofom sveta ni treba biti fizično navzočih na koncilu, mora jih biti toliko, da predstavljajo vernike vse Cerkve. Na koncilu razpravljajo o verskih vprašanjih in sprejemajo odloke o verskih zadevah.
Do zdaj je bilo v dvatisočletni zgodovini Katoliške cerkve 21 cerkvenih zborov, od tega osem vesoljnih. Zadnji med njimi je bil prav 2. vatikanski koncil, ki ga je sklical papež Janez XXIII. (Angelo Giuseppe Roncalli) že v januarju 1959, le tri mesece po nastopu svojega pontifikata.

Dosedanji cerkveni zbori
1.
Prvi nicejski vesoljni cerkveni zbor (325)
2.
Prvi carigrajski koncil (381)
3.
Efeški koncil (431)
4.
Kalcedonski koncil (451)
5.
Drugi carigrajski koncil (553)
6.
Tretji carigrajski koncil (680–681)
7.
Drugi nicejski koncil (787)
8.
Četrtki carigrajski koncil (869–870)
9.
Prvi lateranski koncil (1123)
10.
Drugi lateranski koncil (1139)
11.
Tretji lateranski koncil (1179)
12.
Četrti lateranski koncil (1215)
13.
Prvi lyonski koncil (1245)
14.
Drugi lyonski koncil (1274)
15.
Viennski koncil (1311–1312) 16. Konstanški koncil (1414–1418)
17.
Baselsko-ferrarsko-florentinski koncil (1431–1437)
18.
Peti lateranski koncil (1512–1517)
19.
Tridentinski koncil (1545–1563)
20.
Prvi vatikanski koncil (1869–1870)
21.
Drugi vatikanski koncil (1862– 1965)

Razmere, ki so vodile do koncila
Tradicionalisti znotraj Katoliške cerkve so nasprotovali sklicu koncila, saj so menili, da ni potrebe po novem vesoljnem zboru, ker od predhodnega ni minilo niti 100 let. Vendar formalno Prvi vatikanski koncil nikoli ni bil končan. Pred 145 leti (leta 1867) ga je sklical papež Pij IX., začel pa se je dve leti pozneje. Najodmevnejša je bila razglasitev dogme (verske resnice) o papeževi nezmotljivosti, ki je sprožila številne polemike znotraj Cerkve kot tudi zunaj nje. Poleg osrednje vloge papeža so bili vloženi napori tudi v čim večjo centralizacijo Cerkve, predvsem na področju cerkvene uprave in cerkvenega učiteljstva.
Koncil je bil leta 1870 prekinjen oziroma prestavljen za nedoločen čas zaradi izbruha francosko-pruske vojne in poznejše zasedbe Rima v okviru procesa unifikacije Italije.
Papež Janez XXIII. je želel posodobiti Katoliško cerkev. Uporabil je izraz "aggiornamento", ki v prevodu pomeni "nekaj, kar je skladno s časom".
Namenoma se je izognil besedi reforma, ki je imela negativen predznak za katoličane še od obdobja reformacije. Njegov namen je bi nadaljevati tam, kjer se je prvi koncil končal - na področju nauka o Cerkvi. Bistvo koncila bo približati Cerkev potrebam sodobnega človeka. Kot opazovalci bodo na koncilu sodelovali tudi laiki ter predstavniki drugih krščanskih cerkva, protestantskih in pravoslavnih. Slednje je precej revolucionarno, če vemo, da so do tega koncila imeli svojo Cerkev za edino »pravo«, vse druge pa za zmotne. Razloge za takšno spremembo najdemo pri papežu Janezu XXIII. osebno.

Janez XXIII. je izhajal iz kmečke družine, kjer je bil tretji izmed trinajstih otrok. Med prvo svetovno vojno je služil v italijanski vojski kot bolničar. Leta 1925 je odšel v Bolgarijo, kjer je deloval devet let, do 1934. Nato ga je pot vodila v Carigrad, v Turčijo, kjer je ostal do konca druge svetovne vojne. Tam je prišel v stik z islamom. Leta 1953 postane kardinal in beneški patriarh. Zanimal se je za vse, kar je bilo novo, med drugim je obiskal beneški filmski festival. Papež je postal leta 1958. Kot prvi papež po letu 1870 je zapustil vatikansko ozemlje in obiskal zapornike v rimskem zaporu ter jih pozdravil z besedami: "Ker ne morete do mene, sem sam prišel do vas." Zaradi svojega odnosa do ljudi se ga je prijel vzdevek Janez Dobri.

Udeleženci iz socialističnih držav
- Jugoslavija: 24 (od 27 škofov)
- Poljska: 20
- Vzhodna Nemčija: 4
- Češkoslovaška: 3
- Madžarska: 2
Brez udeležencev:
Sovjetska zveza (kot opazovalci so navzoči predstavniki Ruske pravoslavne cerkve), Romunija, Kitajska.

Potek koncila
Predpriprave na koncil so trajale dobro leto dni (maj 1959-junij 1960). V naslednjem obdobju, do februarja 1962, so sledile priprave. V tem času so delo opravljale pripravljalne komisije, katerih naloga je bila pripraviti osnutke besedil, ki bodo obravnavana na sejah komisij na koncilu. V dveh letih so tako pripravili več kot 15.000 strani različnih dokumentov.
11. oktobra 1962 se koncil uradno začne z govorom papeža Janeza XXIII. v baziliki Sv. Petra v Vatikanu. V dobrih treh letih koncil sprejme in izda 16 dokumentov: štiri konstitucije (najpomembnejši dokumenti), devet odlokov in tri izjave. Na koncilu sodeluje 2.860 koncilskih očetov (štirje iz Slovenije), od katerih jih med koncilom umre 254, med samim koncilom pa je na novo imenovanih 297 koncilskih očetov. V nasprotju s predhodnimi koncili je tokrat velik del udeležencev iz neevropskih dežel, še vedno pa je v odstotkih največ Evropejcev. Glede na število navzočih gre za največji koncil v cerkveni zgodovini. Za primerjavo – na prvem vatikanskem koncilu je bilo le nekaj več kot 700 koncilskih očetov.
3. junija 1963 umre papež Janez XXIII. S tem se konča prvo obdobje koncila, saj se skladno s cerkvenimi pravili koncil samodejno konča ob smrti papeža, ki ga je sklical. Tri tedne po smrti je bil izvoljen nov papež – Pavel VI. (Giovanni Battista Montini), ki je takoj napovedal nadaljevanje koncila, kar se je tudi zgodilo v zadnjih dneh septembra istega leta. Pavel VI. je nadaljeval delo, kot ga je začrtal pokojni papež Janez XXIII. Bil je prvi papež, ki je potoval z letalom – v letu 1964 je šel na romanje v Palestino. Med tem obiskom se je zgodilo tudi zgodovinsko srečanje, prvim po Veliki shizmi (cerkveni razkol leta 1054, ki je razdelil krščanski svet na rimskokatoliški in pravoslavni del), s carigrajskim patriarhom Atenagorom I. Koncil se je z vmesnimi premori nadaljeval še dobri dve leti, do uradnega konca 8. decembra 1965.

Drugi vatikanski koncil v številkah:
- začetek: 11. 10. 1962
- konec: 8. 12. 1965 - 2.860 udeležencev z vsega sveta
- trije iz Slovenije, 26 iz Jugoslavije
- 38.000 strani koncilski aktov v 48 zvezkih
- 10 javnih sej - 2.227 govornikov na 168 generalnih kongregacijah (sejah)
- 522 glasovanj o raznih dokumentih
- 23.000 oddaj na Vatikanskem radiu v času priprav in med koncilom v skupni dolžini 6.000 ur.

Kako so spremljali koncil slovenski mediji?
TV Ljubljana je svojim gledalcem posredovala vesti, ki jih je dobila od tujih agencij. V šestih letih (od začetka priprav do konca koncila) zasledimo okoli deset novic, neposredno povezanih s koncilom, poleg nekaterih drugih prav tako iz Vatikana. Poročali smo o poteku priprav na koncil, razglasitvi in začetku koncila, pogrebu in izvolitvi novega papeža, o sprejetih dokumentih ter o koncu koncila. Med tiskanimi mediji časopis Delo po ugotovitvah Jereba (2011) o pripravljalnem obdobju koncila (1959-61) ne poroča. Prvič omeni koncil pol leta pred začetkom (februarja 1962) in na dan začetka koncila (11. oktobra). Pozneje omenja koncil ob večjih dogodkih. Katoliški časopis Družina poroča o dogodkih, povezanih s koncilom, redno od januarja 1959 naprej. Prispevki Družine so obsežnejši, saj pojasnjujejo vlogo in pomen koncila specifičnemu delu občinstva, medtem ko Delo predvsem obvešča splošno javnost.

Cenzura

Povojna ustava FLRJ-ja iz 1946 in poznejša ustava SFRJ-ja iz 1963 v 40. členu formalno zagotavlja med drugim svobodo tiska, govora in javnega nastopanja. Po ustavi imajo "občani pravico v sredstvih javnega obveščanja izražati in objavljati svoja mnenja … lahko izdajajo časopise in druge tiskovine ter širijo obvestila z drugimi sredstvi obveščanja". Ustavno zagotovljena pravica se omejuje z zakoni o tisku in s cenzuro prispevkov. Upoštevati moramo, da v tem času še niso urejeni diplomatski odnosi med Jugoslavijo in Vatikanom. Država v Cerkvi vidi potencialno nevaren element, predvsem glede možnosti vmešavanja tuje države – Vatikana (imenovanje škofov in podobno) v njene notranje zadeve. Zaradi cenzure je prav tako trpela aktualnost obveščanja, saj so morali prispevke oddati v pregled tudi štirinajst dni vnaprej.

Pokoncilska Cerkev - glavne spremembe:
- liturgija v domačem jeziku in splošno opuščanje latinščine;
(predtem poteka bogoslužni obred v latinskem jeziku, verniki poslušajo bogoslužje, pri njem ne sodelujejo dejavno, osrednji del bogoslužja je potekal pred tabernakljem, duhovnik je s hrbtom obrnjen proti vernikom, od koncila naprej potekajo obredi v nacionalnih jezikih, nastanejo tudi številne ljudske pesmi v domačem jeziku)
- preklic medsebojnega izobčenja Katoliške in Pravoslavne cerkve;
- priznana verska svoboda posameznika (preneha se diskriminacija pripadnikov drugih veroizpovedi, tudi na splošno je prepovedana vsakršna diskriminacija na podlagi vere, spola, rase);
- določena upokojitvena starost za škofe 75 let;
- ob doseženi starosti 80 let kardinali izgubijo pravico sodelovanja pri volitvah papeža;
- zanikanje kolektivne krivde takratnih in današnjih Judov za smrt Kristusa (Judje niso nič bolj odgovorni za smrt Kristusa kot kristjani);
- uvedba obvezne pridige pri nedeljski maši;
- večja in aktivnejša vloga laikov v Cerkvi;
- predvidena uporaba modernih sredstev obveščanja za pastoralno delo Cerkve (predvsem vzgojnih in umetniških filmov za mladino ter radijskih in televizijskih oddaj, namenjenim družinam).
Vprašanje celibata
Kljub pričakovanjem pa koncil ni posegel na področje duhovniškega celibata. Celibat je v 11. stoletju uvedel papež Gregor VII. Na Prvem lateranskem koncilu leta 1123 je papež Kalist II. razglasil duhovniške poroke za neveljavne. Ta sklep je potem na Drugem lateranskem koncilu leta 1139 potrdil papež Inocenc II. Potrebno pa je bilo še nekaj stoletij za njegovo uveljavitev tudi pri vrhu Cerkve – zadnji papež, ki je bil poročen in imel otroka, je bil Feliks V. v 15. stoletju. Dokončno je celibat potrjen na Tridentinskem koncilu v 16. stoletju.

Odnos Cerkev – država
Odnosi med Cerkvijo in državo so bili v Sloveniji po drugi svetovni vojni obremenjeni zaradi sodelovanja Cerkve (škofa Gregorija Rožmana) z okupatorjem predvsem v Ljubljanski pokrajini. Na Hrvaškem je bila podobna situacija, kjer je zagrebški nadškof Alojzije Stepinac v času Neodvisne države Hrvaške (NDH) sodeloval z ustaši. Po vojni je bil obsojen na zapor in pozneje hišni pripor. Leta 1952 ga papež Pij XII. povzdigne v kardinala. Kot protiukrep Jugoslavija še istega leta prekine vse diplomatske odnose z Vatikanom. Razmere se umirijo šele junija 1966 s podpisom beograjskega protokola, ki je bil v osnovni dvostranska izjava o izhodiščih za ureditev odnosov med Cerkvijo in državo. Podpis protokola je bil mogoč zaradi spremenjene politike Vatikana po Drugem koncilu kot tudi jugoslovanskega odpiranja na Zahod.
Mitja Ribičič, predsednik Zveznega izvršnega sveta, v sporočilu iz 18. decembra 1969 (SI AS 1211), poslanemu predsedniku CK-ja ZKS-ja Francu Popitu ter Janezu Vipotniku in Miranu Mejaku, slednje obvešča o dogodkih na seji Zveznega izvršnega sveta (ZIS) o dvigu odnosov z Vatikanom. Med drugim pravi da je "… Vatikan po svojih zunanje političnih stališčih v mnogih vprašanjih bližji Jugoslaviji kot cela vrsta držav, s katerimi imamo normalne diplomatske odnose …". Obstajajo pa "določene rezerve v republiki Sloveniji in Hrvatski in strah, da bi ta korak razširil prostor za politično aktivnost klerikalizma. Sklep ZIS je bil, da se notranje politični aspekt prouči s prizadetima republikama in vzpostavi odnose šele, ko se doseže soglasje glede pravega časa in enotne vzpostavitve odnosov".

Ali se Cerkev bliža novemu koncilu?
So ideje Janeza XXIII. in Pavla VI., zapisane v dokumentih Drugega vatikanskega koncila, po 50 letih uresničene? Si cerkvene strukture prizadevajo za obnovo Cerkve v duhu aggiornamenta? Nedvoumnega odgovora na ti dve vprašanji ne moremo dati. Drugi vatikanski koncil je prav gotovo prinesel številne pozitivne spremembe, vsekakor pa so vedno mogoče tudi še izboljšave, ki bodo skladne s časom, v katerem živimo.
Papež Benedikt XVI. je ob okrogli obletnici začetka koncila razglasil leto vere, ki bo potekalo od 11. oktobra letos do 24. novembra prihodnje leto.
Rok Omahen

50 let od 2. Vatikanskega koncila
Sprejem pri škofu Vovku
Obzorja duha - škof Vovk
Globus
Sprejem za katoliške duhovnike
Republiška zveza SZDL o odnosih z RKC
Pri Mitji Ribičiču ob 30-letnici duhovniškega društva
Odlikovanje pokojnega nadškofa Jožefa Pogačnika z redom republike z zlatim vencem
Sveto in svet - 50 let II. vatikanskega koncila