Ameriška Zvezna komisija za komunikacije (FCC) je v četrtek potrdila spletno nevtralnost. Trije demokrati so glasovali za in dva republikanca proti. Foto: EPA
Ameriška Zvezna komisija za komunikacije (FCC) je v četrtek potrdila spletno nevtralnost. Trije demokrati so glasovali za in dva republikanca proti. Foto: EPA
Internet
Nekateri republikanci se v pravilih vidijo poskus zvezne vlade, da prevzame nadzor nad internetom. Foto: EPA

Ker je ameriški trg medmrežja daleč največji in najbolj razvit, bodo novi zakonski ureditvi medmrežja zelo verjetno sledili tudi drugje po svetu. Po zaslugi predsednika Baracka Obame zagovorniki tako imenovanega nevtralnega medmrežja slavijo veliko zmago.
Obama je Zvezni komisiji za komunikacije naročil, naj pripravi jasna pravila, ki bodo zagotovila, da medmrežje ostane prosto in enako za vse. Komisija za komunikacije je z večino demokratskih glasov sprejela pravila, ki ponudnikom medmrežja prepoveduje diskriminacijo med ponudniki spletnih vsebin ali določanje, kaj lahko gre po njihovih kablih in kaj ne.

Povedano z drugimi besedami, ponudniki medmrežja bodo morali zagotoviti enako kakovost in ceno medmrežja vsem, podobno kot velja za javne dobrine, na primer za vodo.
Veliki ameriški ponudniki medmrežja kot na primer Time Warner, Verizon, Cable in drugi tako ne bodo imeli več možnosti, da bi nekaterim strankam omogočali uporabo hitrejšega medmrežja za višjo ceno. Za to se zavzemajo pred vsem ponudniki spletne televizije, ki potrebujejo hitro medmrežje, za katero so pripravljeni plačati bistveno več.
Obama: Internet je preveč pomemben
Demokrati trdijo, da je zdaj medmrežje rešeno pred izkoriščanjem in blokadami velikih korporacij, republikanci pa, da je predsednik Obama prevzel internet. Ponudniki medmrežja, ki so že napovedali pritožbo na zveznem prizivnem sodišču, trdijo, da nova pravila dušijo podjetniško pobudo na medmrežju.
Brez možnosti ponudbe hitrejšega medmrežja posameznim strankam, kar bi prineslo tudi večji zaslužek, veliki ponudniki ne bodo imeli razlogov za naložbe vanj.
Na drugi strani predsednik Obama poudarja, da je medmrežje preveč pomembno, da bi ga prepustili zgolj tržni logiki velikih korporacij, pri čemer se sklicuje tudi na več kot štiri milijone elektronskih sporočil v podporo nevtralnosti medmrežja.
Ker so Združene države domovina medmrežja, bo ameriška zakonska ureditev pomemben smerokaz tudi za preostali svet.

Internet ostaja javno dobro
Internet ostaja javno dobro