Z dekretom je za začasnega upravitelja imenoval Piera Francesca Pinellija.

Z nepričakovano odločitvijo, ki jo je Vatikan objavil v izjavi, je papež odstavil dosedanje vodstvo mreže, ki združuje več kot 160 nacionalnih dobrodelnih katoliških organizacij in skupin, ki s podporo Cerkve delujejo v 200 državah, tudi Sloveniji.

Z dekretom je odločil, da prenehajo funkcije članom predstavniškega sveta in izvršnega sveta, predsedniku in podpredsednikom, generalnemu tajniku, blagajniku in cerkvenemu asistentu.

Odločitev je sledila pregledu "delovnega okolja" Caritasa Internationalisa, ki ga je opravila skupina neodvisnih strokovnjakov po naročilu vatikanskega dikasterija za spodbujanje celostnega človekovega razvoja (DPIHD).

DPIHD je po pregledu sporočil, da dokazov o "slabem finančnem upravljanju ali spolno nedopustnih dejanjih ni bilo", da pa so ugotovili "pomanjkljivosti pri upravljanju in postopkih, ki resno ogrožajo timski duh in moralo zaposlenih".

Vodja DPIHD kardinal Michael Czerny je dodal, da so se v zadnjih letih potrebe tistih, ki jim Caritas služi, občutno povečale in da je nujno, da je dobro pripravljen na te izzive.

Novi začasni upravitelj je Pier Francesco Pinelli, nekdanji direktor za obnovljive vire energije in svetovalec družbe Bain, ki se je šolal pri jezuitih.

Njegove naloge so posodobitev statuta in norm Caritasa za njegovo večjo funkcionalnost in učinkovitost ter vodenje priprav na naslednjo generalno skupščino mreže, ki je načrtovana za maj 2023, ko bodo za štiriletni mandat izvoljeni predsednik, generalni tajnik in blagajnik.

V DPIHD-ju so še poudarili, da zamenjava vodstva ne bo imela nobenega vpliva na delovanje članic ter dobrodelne in solidarnostne storitve, ki jih zagotavljajo po vsem svetu. "Nasprotno, to bo te storitve še okrepilo," so dodali.

Frančišek je v uradnem odloku opozoril na vlogo Caritasa, ki njemu in škofom pomaga pri "služenju najrevnejšim in najbolj pomoči potrebnim", vendar je njen normativni okvir potreben revizije.

Caritas Internationalis je imela leta 2020 po podatkih iz letnega poročila več kot pet milijonov evrov prihodkov, skoraj polovico iz članarin in donacij članic, preostalo pa iz prispevkov zunanjih donatorjev.

V Vatikanu so še poudarili, da "so finančne zadeve dobro vodili, cilji zbiranja sredstev pa so bili redno doseženi", vendar je zdaj cilj "izboljšati norme in postopke upravljanja".

Caritas Internationalis je od maja 2015 vodil kardinal Luis Antonio Gokim Tagle, piše na njegovi spletni strani.