V Ljubljanskem gradu so ponosni na desezonalizacijo obiska, saj je bilo osem mesecev takih, ko je grad obiskalo več kot sto tisoč obiskovalcev. Foto: BoBo

Turistično ponudbo gradu so obogatili z novim produktom ‒ Ljubljanski grad za vas, ki je prejel tudi znak Slovenia Unique Experiences, ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija (STO).

Število prevozov s tirno vzpenjačo se je glede na leto 2017 povečalo za 7,44 odstotka, 15. avgusta pa je bil dosežen tudi nov dnevni rekord prepeljanih potnikov ‒ 3670 v enem dnevu. Foto: BoBo

Septembra se je odvila prva trgatev v Grajskem vinogradu, decembra so odprli prenovljen prostor za izobraževalne in pedagoške programe, poimenovan Zmajev brlog, sodoben informacijski center in novo grajsko trgovino z lastno blagovno znamko Friderik. Dokončali so tudi gradbena dela v prostoru bodoče vinoteke.

Med obiskovalci, ki so jih zajeli v statistiki prodanih turističnih vstopnic, so lani našteli 27,5 odstotka domačih in 72,5 odstotka tujih obiskovalcev. Med tujci prevladujejo obiskovalci iz Italije, Velike Britanije, Združenih držav Amerike, Nemčije, Koreje, Španije, Francije, Nizozemske, Hrvaške in Tajvana.

V okviru rednih in izrednih terminov so izvedli 1261 različnih vodstev, ki se jih je udeležilo 19.276 oseb. Ob tem so izdali še 50.459 avdiovodnikov, ki omogočajo spremljanje v slovenskem in trinajstih tujih jezikih. Igro z elementi sobe pobega, imenovano grajski pobeg, je lani odigralo 5968 oseb.

Dobro obiskana je bila prestolnica tudi v prazničnem decembru. V turističnih informacijskih centrih ob Tromostovju in na Krekovem trgu so decembra našteli 21.502 obiskovalcev ali 11 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2017. Domačih obiskovalcev je bilo 3561, šest odstotkov več kot leto prej, tujih 17.941 ali 12 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2017. Foto: BoBo

Na področju investicij v letošnjem letu Ljubljanski grad načrtuje obnovo Grajske kavarne, ki se je že začela, Galerije S in dokončanje vinoteke.

Ljubljanski grad je 1. julija lani v upravljanje dobil Hostel Celica. V šestih mesecih so bile sobe 81-odstotno zasedene, povprečna dobo bivanja 1,6 noči. Izvedli so še 54 kulturno-umetniških dogodkov ter pripravili vse potrebno za odprtje kuhinje, ki v novem letu ponuja tudi dnevne malice in kosila.

"Ob začetku sedmega leta poslovanja Javnega zavoda Ljubljanski grad smo bili deležni novega izziva; Mestna občina Ljubljana nam je namreč v upravljanje zaupala enega izmed najbolj unikatnih in prepoznavnih hostlov na svetu ‒ Hostel Celica. Združili smo moči in s finančno podporo ustanoviteljice hostel temeljito obnovili, ga znova odprli in poiskali sinergije z Ljubljanskim gradom, zato minulo leto na obeh lokacijah ocenjujemo kot uspešno," je poudarila direktorica zavoda Mateja Avbelj Valentan.

Javni zavod Ljubljanski grad pričakuje, da bo poslovni rezultat leta 2018 skladen s finančnim načrtom. "Ocenjujemo, da bomo imeli za leto 2018 presežek prihodkov nad odhodki; predvideni celotni ustvarjeni prihodki bodo okrog 5,9 milijona evrov, pri čemer povečujemo delež prihodkov, pridobljenih na trgu; za leto 2018 bo ta znašal predvidoma 82 odstotkov vseh prihodkov," so pojasnili.

2,2 milijona prenočitev v Ljubljani
V ljubljanskih nastanitvenih zmogljivostih so sicer od januarja do konca novembra lani našteli 2,2 milijona prenočitev. Največ je bilo prenočitev gostov iz Italije (desetina), Nemčije (7,7 odstotka), azijskih držav (6,8 odstotka), ZDA (6,6 odstotka), Velike Britanije (6,1 odstotka) in Francije (4,2 odstotka). Povprečna dolžina bivanja turistov je bila 2,4 dneva, so nedavno sporočili s Turizma Ljubljana.