Lani so se Slovenci najpogosteje odpravili na Hrvaško. Kako bo letos? Foto: BoBo
Lani so se Slovenci najpogosteje odpravili na Hrvaško. Kako bo letos? Foto: BoBo

Lani se je vsaj enega zasebnega potovanja udeležilo okoli 1.172.000 ali 66 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let. To je tri odstotne točke manj kot v letu 2018.
37 odstotkov vseh zasebnih potovanj je bilo v Sloveniji, 63 odstotkov pa v tujini. Ciljna država največ zasebnih potovanjih v tujino je bila Hrvaška, saj je nanjo odpadlo 56 odstotkov vseh zasebnih potovanj v tujino, kažejo podatki statističnega urada.

Med zasebnimi potovanji so prevladovala krajša, torej takšna z najmanj eno in največ tremi prenočitvami, ki jih je bilo 60 odstotkov. Preostalih 40 odstotkov zasebnih potovanj je bilo daljših, torej s štirimi ali več prenočitvami. Zasebna potovanja so trajala povprečno 4,5 prenočitve – v Sloveniji 2,8 prenočitve, v tujini pa 5,5 prenočitve.

Skoraj polovica daljših potovanj je bila v juliju in avgustu

Okoli 1,4 milijona ali 32 odstotkov vseh zasebnih potovanj lani je bilo opravljenih med poletnimi počitnicami – v juliju in avgustu. Na krajša zasebna potovanja so se prebivalci Slovenije odpravljali enakomerneje čez leto, od daljših potovanj pa jih je bilo skoraj polovica, natančneje 46 odstotkov, opravljenih v juliju in avgustu.

Udeleženci zasebnih potovanj so porabili povprečno okoli 52 evrov na dan, pri tem v Sloveniji 42 evrov, v tujini pa 55 evrov. Povprečno največ denarja na dan je porabil turist, ki je bival v hotelu ali podobnem objektu. Ta je v povprečju potrošil 93 evrov na dan, od tega v Sloveniji 69 evrov, v tujini pa 102 evra. Najmanj je na drugi strani v povprečju trošil turist, ki je bival v lastnem počitniškem bivališču, in sicer 21 evrov na dan; v Sloveniji 16, v tujini pa 23 evrov.

13 odstotkov prebivalcev na vsaj eno poslovno ali študijsko pot

Na vsaj eno poslovno ali študijsko potovanje se je lani odpravilo 229.000 ali 13 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let. To je bilo za eno odstotno točko več kot v letu 2018.
Vsi skupaj so se odpravili na nekaj več kot 600.000 poslovnih potovanj, 75 odstotkov teh potovanj je bilo v tujino. Ciljna država pri skoraj petini vseh poslovnih potovanj v tujino je bila Nemčija.

Poslovno potovanje je v povprečju trajalo 2,8 prenočitve, in sicer v Sloveniji 2,1, v tujini pa 3,1 prenočitve. Povprečni dnevni izdatki pa so na teh potovanjih znašali okoli 178 evrov na osebo, pri tem v Sloveniji 129, v tujini pa 189 evrov.