Povezava, ki bo potnikom na voljo v času turistične sezone julija in avgusta, pomeni večjo odprtost Posočja in priložnost novih prometnih povezav.

Avtobusno povezavo, novo čezmejno javno prevozno linijo, med Tolminom in Čedadom v Italiji so vzpostavili s pomočjo projekta Crossmoby, ki poteka v okviru projekta Interreg V-A Slovenija–Italija 2014–2020, iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Strateški projekt se spoprijema z izzivom izboljšanja praks načrtovanja trajnostne mobilnosti v celotni čezmejni regiji, z namenom vzpostavitve novih čezmejnih transportnih storitev.

Celoten projekt je vreden okoli štiri milijone evrov, 85 odstotkov tega predstavljajo evropska sredstva. Za avtobusno povezavo med Tolminom in Čedadom so pridobili 30.000 evrov.

"Za dolino Soče to pomeni velik korak naprej, naša dolina je relativno nepovezana z javnim prometom s preostalim delom Slovenije in tudi s sosednjimi državami," je dejal direktor Javnega zavoda Turizem dolina Soče Viljam Kvalić, ki si obeta, da bodo v prihodnosti z Italijo povezani še z železniško povezavo in več avtobusnimi linijami, kar pa naj bi pomenilo okno v svet.

Med Tolminom in Čedadom vozi avtobus

Projekt je namenjen razvoju čezmejnih potniških spodbud

"To je letos nova povezava, za katero verjamem, da bo v prihodnjih letih prinesla veliko prometa v obe smeri," je povedal Uroš Brežan, župan Tolmina, ki je poudaril predvsem dejstvo, da se v Posočju trudijo predvsem za trajnostno mobilnost turistov in domačinov ter povezavo znotraj območja Julijskih Alp.

Inovativne rešitve projekta so namenjene podpori razvoja čezmejnih potniških spodbud in vključujejo dva pilotna projekta, ki preizkušata konkretne ukrepe in tako podpirata uvedbo bolj trajnostnih rešitev potniškega prometa v območju programa. Vodilni partner je že vzpostavil novo storitev potniškega železniškega prometa – čezmejni vlak na liniji Trst–Ljubljana.