Benetke so eno najbolj obiskanih mest na svetu. Foto: Reuters
Benetke so eno najbolj obiskanih mest na svetu. Foto: Reuters
Benetke
V Benetkah nenehno potekajo dela rekonstrukcije in restavriranja na številnih zgradbah, mostovih in kanalih ter tako tudi ti predeli z gradbenimi odri in mostički in prehodi postanejo začasno uporabni za ljudi na invalidskih vozičkih. Foto: Reuters
Benetke
Dobra lastnost Benetk je, da je vse mesto veliko območje za pešce. Foto: Eugenija Carl

Benetke sestavlja 121 otočkov, med seboj povezanih s kar 435 mostovi. Zaradi te svoje edinstvene morfologije je to čudovito mesto na prvi pogled težko dostopno za ljudi na invalidskih vozičkih ter za slepe in slabovidne, pa tudi za starejše, družine z majhnimi otroki, ljudi z nakupovalnimi vozički, turiste s težkimi kovčki, skratka, za vse z oteženim gibanjem. Pa so Benetke res tako nedostopne?

Benetke že nekaj let dejavno izvajajo projekt mesto za vse, s katerim želijo povečati dostopnost čim večje površine mestnega prostora in kulturnih znamenitosti za obiskovalce s posebnimi potrebami, pa tudi izboljšati kakovost življenja Benečanov. Sprva sta bila za ljudi na invalidskih vozičkih dostopna le dva odstotka mesta, in še to le področje v neposredni bližini železniške postaje, Piazzale Roma in ladijskega terminala.

A izboljšave javnega vodnega prometa so stopnjo dostopnosti Benetk zvišale kar na zadovoljivih 70 odstotkov. Javni vodni promet omogoča, da so najlepše znamenitosti Benetk in njeni muzeji dostopni gibalno oviranim. Javni promet razpolaga s čolni, opremljenimi za prevoz invalidskih vozičkov; večji vaporetti lahko naenkrat peljejo več invalidskih vozičkov, Giracittà motoscafi, mestni motorni čolni, pa lahko zagotovijo prevoz enemu uporabniku na invalidskem vozičku. Pristajalne ploščadi, več kot 55 jih je le na liniji Velikega kanala in nasipa v bližini zgodovinskega centra, so povsem dostopne za gibalno ovirane. Pristajalne ploščadi so narejene iz lebdečih sprehajalnih poti in čakalnega prostora, ki se premika gor in dol ob plimovanju, tako da je uporaba pri vkrcavanju in izkrcavanju enostavna za vsakogar. To je edini javni prometni sistem v Italiji, ki je popolnoma dostopen.

Arhitekturne rešitve
Benetke predstavljajo izziv za arhitekte urbanega prostora, saj so zaradi svoje posebne zgradbe na vodi zelo občutljive za kakršne koli posege, a vendar so s skrbnim in preudarnim načrtovanjem našli nekaj zanimivih, ustreznih in praktičnih rešitev, ki gibalno oviranim ljudem olajšajo premikanje po mestu. V iskanju dobrih rešitev so seveda naredili tudi nekaj korakov vstran, kot na primer s "carregonom", nekakšnim vozičkom, speljanim ob kanalu, ki naj bi prevažal ljudi, za neprimerne za uporabo so se izkazala tudi vlečna dvigala na mostovih, dvigala za spuščanje ali dviganje na različnih ravneh pa bi pomenila prevelik in predrag poseg v mestno okolje.

Za najboljše arhitekturne rešitve pri zagotavljanju dostopnosti so se izkazali vodoravni mostički za pešce, pa tudi klančine z nizkimi stopnicami, ki jih je mogoče vgraditi na mostove in jih uporabnik invalidskega vozička lahko premaga sam oziroma s pomočnikom. Na nekaterih mostovih so postavljene tudi stopnične klančine, narejene iz materiala, ki se vizualno sklada z estetiko mostu, obenem pa je nedrsljiv in omogoča varen prehod gibalno oviranim ali pa ljudem, ki potiskajo vozičke, vlečejo prtljago in še številnim drugim sprehajalcem po mestu na vodi.

V Benetkah nenehno potekajo dela rekonstrukcije in restavriranja na številnih zgradbah, mostovih in kanalih, tako tudi ti predeli z gradbenimi odri in mostički ter prehodi postanejo začasno uporabni za ljudi na invalidskih vozičkih.

Dostopne poti za gibalno ovirane obiskovalce Benetk
V sodelovanju z gibalno oviranimi prebivalci Benetk so v okviru projekta Benetke – mesto za vse pripravili nekaj zanimivih brošur in zemljevidov, na katerih so označene dostopne poti za turiste na invalidskih vozičkih. Za zdaj so oblikovali enajst različnih poti, ki vas popeljejo do glavnih beneških znamenitosti, na zemljevidih pa so označeni tudi drugi pomembni kraji, na primer javna stranišča.

Benetke za slepe in slabovidne obiskovalce
Dobra lastnost Benetk je, da je vse mesto veliko območje za pešce. Ni avtomobilskega in avtobusnega prometa, edini promet je po vodi. To je sicer minus za gibalno ovirane, ki se morajo pri premikanju po mestu v veliki meri zanašati na javni vodni promet, je pa velik plus za ljudi s težavami z vidom. V Benetkah ne živi veliko slepih ali slabovidnih ljudi, prav tako Benetk ne obišče veliko slepih ali slabovidnih turistov, a s staranjem prebivalstva narašča tudi število ljudi s težavami z vidom. Vendar pa se Benetke trudijo, da bi okolico uredili tudi čim bolj v skladu z načeli dostopnosti za slepe in slabovidne ljudi in tako morda sčasoma v mesto privabili tudi več turistov, ki jim zdaj Benetke zaradi težavne orientacije še vzbujajo strah.

Dobra lastnost Benetk je torej, da pešcev ne ogroža nevaren promet in jih pri orientaciji ne moti hrup prometa. A vendar se v Benetkah slepi in slabovidni soočajo z nekaterimi zelo svojevrstnimi težavami, največja med njimi je zagotovo nevarnost padca v vodo. Najnevarnejša mesta za padec v vodo predstavljajo slepe uličice, ki se končajo s kanalom, ter pločniki ob kanalih, ki nimajo nameščenih ograj. Nevarni so tudi tisti deli pločnika tik ob mostovih, ki jih uporabljajo za natovarjanje in raztovarjanje čolnov ter v številnih primerih niso zavarovani z ograjo oziroma vratci. Za slepe in slabovidne sprehajalce po Benetkah so nevarni tudi mostovi, še posebno leseni, pri katerih je težje zaznati nagib in velikost stopnic. Prav tako se je po Benetkah precej težko orientirati, oviro pri hoji pa lahko slepim in slabovidnim predstavljajo tudi dvignjeni mostički, ki jih Benečani uporabljajo v primeru visokih plim.

Ker so Benetke mesto kulturne in umetniške dediščine, je treba biti pri vgrajevanju raznih arhitektonskih prilagoditev še posebno pazljiv. Tudi za pločnike je v Benetkah uporaben poseben kamen, zato raznih drugih materialov in barvnih oznak ne morejo uporabiti. To je tudi eden izmed razlogov, da po Benetkah ne vodijo sklenjene talne taktilne poti, temveč te uporabljajo le za opozarjanje na določene nevarnosti: bližina nezavarovanega zaključka ulice, kanala, pločnika ali bližina mostu. Prav tako talne taktilne oznake uporabljajo za lajšanje orientacije po mestu. V veliko pomoč slepim in slabovidnim obiskovalcem Benetk pa so taktilni zemljevidi, s katerimi je gibanje po tem morskem mestu zagotovo precej olajšano.

Pred odhodom
Da se boste resnično lahko naužili lepot Benetk, je dobro, da se pred odhodom dobro informirate o trenutno dostopnih poteh in kulturnih znamenitostih. Veliko informacij dobite na tej povezavi:

https://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/EN/IDPagina/23431
Koristne informacije pa dobite tudi na spodnjih povezavah:
https://www.veneziaunica.it/en
https://www.turismovenezia.it/
https://www.visitmuve.it/

Seveda pa je najbolje ob prihodu v Benetke obiskati turistične informacije, kjer lahko dobite paket z informacijami Accessible Venice. Nekaj zemljevidov z označenimi dostopnimi potmi pa si lahko natisnete tudi na spletni povezavi:
https://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/EN/IDPagina/1381

Ne ustrašite se beneških mostov, kanalov in stopnic - kar 70 odstotkov mesta je dostopnih za ljudi na invalidskih vozičkih.