Vse stroške poti bo pokril sam, v donacije tako ali drugače ne bo posegal. Foto: Osebni arhiv Alexa Jordana
Vse stroške poti bo pokril sam, v donacije tako ali drugače ne bo posegal. Foto: Osebni arhiv Alexa Jordana

Jordan bo vse stroške, ki se bodo med pohodom pojavili, kril sam, v donacije tako ali drugače ne bo posegal. Sicer je rojeni govorec angleščine iz Velike Britanije in že nekaj let živi ter poučuje angleščino v Ljubljani.

K projektu Botrstvo so ga pritegnili prijatelji, ker je po njihovih besedah to organizacija najbolj vredna zaupanja. "Veseli smo, da se je Jordan obrnil na nas in se odločil, da bo prehodil slovensko transverzalo. Veseli nas, da si prizadeva izboljšati življenja otrok v Sloveniji tudi na tak način, saj bo ljudi ob poti spodbujal k donacijam. Seveda ga na tej poti zelo podpiramo," je pojasnila Maruša Kaučič Conde iz Zveze prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste - Polje oz. projekta Botrstvo.

Dodaja, da so Jordanu prišli nasproti z vsem, kar je potreboval, akcijo pa je v celoti zastavil sam. "V Angliji in ZDA je to nekaj zelo normalnega, da vsak, ki zmore, nekaj prispeva za dobro drugih in se tako na zelo kampanjski način lotevajo donacij." Pojasnila je še, da pri njih lahko vsak postane boter ali donator s prijavo prek njihove spletne strani.

Kako lahko donirate? KLIK.


Prva vezna pot v Alpah

Transverzala se sicer razteza čez večino slovenskega gorovja in je bila prva vezna pot v Alpah, po njenem zgledu pa so jo začeli urejati tudi v drugih alpskih regijah. Pot lahko začnemo v Mariboru ali Ankaranu ali kjer koli drugje. Pohodnik mora o prehojeni poti voditi poseben dnevnik, v katerega odtisne poseben žig, ki je namenjen samo tej poti in ga je mogoče dobiti v kočah na posebno prošnjo in s priloženo planinsko izkaznico. Žigu mora oskrbnik dodati še podpis.

Projekt Botrstvo poteka že osem let, namenjen pa je izboljšanju kakovosti življenja otrok in mladostnikom. "Je način pomoči otrokom in mladostnikom, ki so zaradi težke materialne, socialne, zdravstvene ali družinske situacije ogroženi, prikrajšani in socialno izločeni," je še dodala Kaučič Condejeva. Projekt se izvaja s pomočjo redne mesečne podpore botrov svojim varovancem in prek sklada Botrstva.