Samo v Ljubljani so zaznali porast števila turistov glede na lanski avgust. Foto: BoBo
Samo v Ljubljani so zaznali porast števila turistov glede na lanski avgust. Foto: BoBo

Milijon turistov v krajih po Sloveniji predstavlja 4,9-odstotno zmanjšanje v primerjavi z lanskim avgustom, navaja Statistični urad Republike Slovenije (SURS): 2,9 milijona prenočitev ob tem pomeni 5,6-odstotno zmanjšanje v primerjavi z istim časovnim obdobjem. Prav tako je bilo turistov in prenočitev manj kot v predkoronskem letu 2019.

Domači turisti so avgusta prispevali 162.000 prihodov in skoraj 594.000 prenočitev ali petino vseh v avgustu. Njihovih prenočitev je bilo za 15 odstotkov manj kot lani in za sedem odstotkov manj kot v enakem obdobju leta 2019.

Tuji turisti so ustvarili glavnino turističnega obiska, 839.000 prihodov in skoraj 2,3 milijona prenočitev. Teh je bilo za tri odstotke manj kot pred letom dni in skoraj toliko kot avgusta 2019.

Najbolj priljubljena občina med domačimi turisti ostaja Piran, med tujimi pa Ljubljana. Oboji so v teh dveh občinah ustvarili 15 odstotkov svojih prenočitev.

Blejske pletne čakajo na turiste. Foto: BoBo
Blejske pletne čakajo na turiste. Foto: BoBo

Največ znova Nemcev, obisk povečali samo Francozi

Med tujimi turisti je bilo največ gostov iz Nemčije, ki so ustvarili 440.600 prenočitev, največ med njimi v občini Bovec.

Po desetino tujih prenočitev so prispevali turisti iz Italije, ki so se največ zadrževali v Ljubljani, in Nizozemske, med katerimi je najbolj priljubljena Radovljica.

Sledili so turisti iz Francije, Češke in Avstrije. Število francoskih turistov se je povečalo za 21 odstotkov. Med vsemi preostalimi navedenimi državami se je število nočitev zmanjšalo, največji (15-odstotno) upad so zaznali pri turistih iz Nemčije.

Gore bolj privlačne od morja in mest

Najbolj priljubljeni so bili nastanitveni obrati v gorskih občinah, v katerih so zaznali kar 37 odstotkov vseh nočitev, med njimi največ v občini Bled. Sledile so obmorske (22 odstotkov) in zdraviliške občine (14 odstotkov) ter Ljubljana (11 odstotkov).

Število prenočitev se je v primerjavi z lanskim avgustom zmanjšalo v skoraj vseh vrstah turističnih občin. Tujci so sicer nekoliko večkrat prenočili v obmorskih občinah, domačini pa v Ljubljani. Prestolnica je bila tudi edina izjema, ki je dosegla porast obiskovalcev, in sicer za en odstotek.

Sorodna novica Slovenski turisti so najpogosteje izbrali Hrvaško, sledijo Grčija, Italija in Egipt

Najbolj priljubljeni hoteli, upad zanimanja za kampe

Tako domači kot tuji turisti so še vedno največ prenočitev ustvarili v hotelih, in sicer 885.900 prenočitev oz. 31 odstotkov vseh. Sledile so zasebne sobe, apartmaji in hiše (29 odstotkov) ter kampi (21 odstotkov).

Pri kampih je statistični urad v primerjavi z lanskim avgustom opazil največji upad prenočitev, in sicer za 19 odstotkov. Za štiri odstotke se je zmanjšalo število prenočitev tudi v hotelih, za prav toliko pa je število zraslo pri zasebnih sobah, apartmajih in hišah.

Leto 2023 za zdaj uspešnejše od leta 2022

V prvih osmih mesecih tega leta skupaj je Slovenijo obiskalo nekaj več kot 4,5 milijona turistov. Ustvarili so nekaj več kot 12 milijonov prenočitev oz. za tri odstotke več kot leto prej.

Domači turisti so prispevali nekaj več kot 3,2 milijona prenočitev oz. 27 odstotkov vseh, tuji pa približno 8,8 milijona oz. 73 odstotkov. Prvih je bilo za 23 odstotkov manj, drugih pa za 17 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju.

Povprečen turist v Ljubljani preživi dva dneva