Vintgar je ena najbolj obiskanih naravnih znamenitosti pri nas. Foto: BoBo
Vintgar je ena najbolj obiskanih naravnih znamenitosti pri nas. Foto: BoBo

TD Gorje je decembra na občnem zboru sprejel poslovno-upravljavski načrt soteske Vintgar z razvojno strategijo do leta 2034. Načrt vključuje tudi shemo sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, ki so povezane s sotesko. Glede na finančni načrt za letos bo društvo občinam Gorje, Bled in Jesenice zagotovilo po 250.000 evrov, kar je bistveno več kot doslej. Podobno naj bi bilo tudi v prihodnje.

Kot je pojasnil direktor podjetja Soteska Vintgar Bojan Traven, denar ne bo šel neposredno v občinske proračune, temveč bodo sredstva namenjena konkretnim projektom, podobno kot to velja za razvojna sredstva, ki lokalnim skupnostim pripadajo po zakonu o Triglavskem narodnem parku (TNP). "Menim, da je bila to dolžnost turističnega društva, predvsem zato, ker država še zdaj noče razumeti, da je koncesija najboljša stvar, da nekaj dobi država, nekaj dobi TNP, nekaj lokalna skupnost, nekaj pa ostane turističnemu društvu. Zato smo sami storili korak naprej in občinam ponudili roko v obliki izdatnih finančnih sredstev," je poudaril Traven.

V javnem zavodu TNP so do potez TD-ja Gorje kritični. "Omenjeno razdeljevanje denarja od pobrane vstopnine občinam na območju soteske Vintgar je v nasprotju z zakonom o ohranjanju narave in na njegovi podlagi izdano smernico za potrditev višine vstopnine v povezavi z ureditvijo naravne vrednote, zavarovanega območja ali njegovega dela za ogledovanje in obiskovanje, saj ne gre za upravičene stroške, določene s smernico," so opozorili.

Kritični so tudi do tega, da je TD Gorje pripravil upravljavski načrt za sotesko. Sistem varstva narave v Sloveniji namreč med ukrepi varstva naravnih vrednot ne predvideva sprejetja načrtov upravljanja. Načrti upravljanja so sestavni del upravljanja zavarovanih območij narave, kakršen je narodni park. Naravne vrednote, ki so del zavarovanih območij, pa so samodejno vključene v načrte upravljanja zavarovanega območja.

Zavod TNP: Načrte upravljanja za območje parka lahko pripravlja izključno javni zavod

Območje TNP-ja, v katerem leži tudi Vintgar, ima veljavni upravljavski načrt, ki ne predvideva sprejemanja upravljavskih načrtov za posamezne naravne vrednote znotraj parka. Lahko pa upravljavec narodnega parka za določene vsebine pripravi akcijski načrt. V postopku je priprava Akcijskega načrta usmerjanja obiska in rekreacijskih dejavnosti v narodnem parku, s katerim želi javni zavod TNP izvajati ukrepe tudi na področju usmerjanja in upravljanja obiska na naravnih vrednotah, so poudarili v zavodu.

Ob tem so dodali, da lahko načrte upravljanja in akcijske načrte v povezavi z upravljanjem narodnega parka za območje parka pripravlja izključno javni zavod TNP, razen če bi bilo s skrbniško pogodbo ali koncesijo in skladno z zakonom to urejeno drugače. Pri tem javni zavod TNP poudarja, da TD Gorje pogodbe za upravljanje obiska pri naravni vrednoti Vintgar nima.

Traven očitke javnega zavoda TNP zavrača. Kot je povedal za STA, žogica ni na strani upravljavcev naravnih vrednot, temveč že vse od leta 2016, od sprejetja uredbe o načrtu upravljanja TNP-ja, na strani javnega zavoda TNP, ki bi moral pripraviti vse strokovne podlage za to, da se upravljavcem naravnih vrednot Vintgar, Mostnica, Savica in Tolminska korita podeli koncesija. "Javni zavod TNP vsa ta leta tega ni naredil," je poudaril Traven.

"Načrt smo naredili sami, saj ga zavod TNP do zdaj ni bil sposoben"

Zavrnil je tudi navedbe javnega zavoda TNP, da bi bila lahko odločitev občnega zbora kot najvišjega organa upravljanja TD Gorje, da bo društvo vsaki izmed treh občin namenilo po 250.000 evrov, nezakonita. "Zakon nikjer ne določa, kako lahko porabljamo denar," je poudaril Traven in pojasnil, da ga porabljajo skladno s poslovno-upravljavskim načrtom, ki ga je sprejel občni zbor. "Mi smo ta načrt naredili sami, ker ga javni zavod TNP vsa ta leta ni bil sposoben narediti, zato smo stvari vzeli v svoje roke, saj sodobno upravljanje potrebuje načrt upravljanja," je izpostavil Traven. Kot je pojasnil, pri tem ne rešujejo vprašanja, kdo bo v prihodnje upravljavec Vintgarja, temveč le to, da naravna vrednota, kakršna je Vintgar, vendarle dobi neki načrt upravljanja.

Ker zadeva sredstva za občine, pa je Traven dejal še, da v zakonu o ohranjanju narave ni zapisano, da bi del sredstev morale prejemati občine. "Zato smo se prostovoljno odločili, da bomo občinam dali ta sredstva, saj je prav, da jih zaradi obremenitve infrastrukture in potreb po vlaganju dobijo," je izpostavil.

Kakšne načrte imajo občine z denarjem?

V lokalnih skupnostih se dodatnih sredstev iz Vintgarja veselijo. Kot je povedal Anton Mežan, župan blejske občine, ki je doslej od soteske prejemala letno le 18.000 evrov, je ves čas menil, da bi občina morala prejeti več teh sredstev, saj veliko obiskovalcev Vintgarja prihaja z Bleda, kar obremenjuje tamkajšnjo infrastrukturo, kot so ceste, pešpoti in parkirišča.

Letos nameravajo na Bledu urediti parkirišče ob športnem parku, kjer bo okoli 250 novih parkirišč za osebna vozila. "Tam so zdaj še kupi peska, naš cilj pa je, da se do poletne sezone vzpostavi parkirišče," je dejal Mežan. Parkirišče bo služilo kot izhodiščna točka za Blejski grad, Vintgar in tudi Blejsko jezero.

V prihodnjih letih namerava Občina Bled sredstva iz soteske vlagati v območje Homa, kjer so že legalizirali obstoječi objekt, zdaj pa je v izdelavi idejni načrt celostne ureditve območja. Spomladi naj bi načrte predstavili krajevni skupnosti in tamkajšnjim društvom, saj bi bil objekt namenjen različnim dogodkom. Že letos pa bodo uredili kanalizacijo, in sicer s pomočjo sredstev, ki občinam pripadajo po zakonu o TNP-ju. Za Bled to pomeni okoli 75.000 evrov.

Projekt, povezan z Vintgarjem, imajo začrtan tudi v jeseniški občini, kjer je na območju Blejske Dobrave druga dostopna točka za sotesko. Kot je izpostavil jeseniški župan Peter Bohinec, je poleti pravi prometni kaos, saj je vas majhna, infrastruktura pa na tako veliko število obiskovalcev ni pripravljena. Lani so se dogovorili z lastniki zemljišč, da bodo uredili novo dostopno točko in novo pešpot, ki bo mimo pokopališča vodila do slapa Šum.

Doslej so morali obiskovalci hoditi po nevarnem odseku, nato prečkati polje in iti mimo hiš do soteske. To je bilo moteče za kmete in domačine, zaradi hoje mimo mrliških vežic pa tudi za žalujoče. Da bi to preprečili, je jeseniški turističnoinformacijski center na območju že preteklo poletje zagotovil informatorja. Letos spomladi pa naj bi izvedli projekt ureditve nove informacijske točke, nove pešpoti in sanitarij, kar bo predvidoma stalo okoli 120.000 evrov.