Parkirišče v dolini Vrata. Foto: Televizija Slovenija
Parkirišče v dolini Vrata. Foto: Televizija Slovenija

Potem ko je država lani konec sezone postavila zapornico, so bili domačini prepričani, da je zdaj, po dvajsetih letih, projekt vendarle pripeljan do konca. A se je izkazalo, da bo treba počakati še eno sezono, za kar država, pravi Jernej Pavlič z ministrstva za infrastrukturo, prevzema objektivno odgovornost: "Vsekakor, to je naša odgovornost. Pri vsakem projektu so soglasodajalci, mnenjedajalci. Mi smo se dalj časa z njimi usklajevali, po vseh teh letih, ko se s tem dejansko ni nihče s tem ukvarjal, pa smo veseli, da bomo v tej sezoni prišli do rešitve in z naslednjo sezono to tudi uveljavili."

Da je bil lani kljub vsemu narejen velik korak, pa priznava tudi kranjskogorska županja Henrika Zupan: "Celo leto smo se sestali večkrat na skupnih sestankih in se mi zdi, da se koraki kljub temu delajo. Drugo leto pa računamo, da bo res že v funkciji, tako kot je bilo sicer že obljubljeno za letos. Ampak ne glede na to, je narejen korak."

Zagotovo pa bo v Dolini letos poleti več reda, kot ga je bilo zadnja leta, "ker nam je država dala stvarno služnost, na podlagi katere bomo lahko v Vratih pobirali parkirnino," pravi Zupan in dodaja: "Občina bo sicer plačala reditelje, zato da bodo usmerjali, poparkirali vozila, da bodo parkirana mesta čim bolj optimalno zasedena. V Vratih bo postavljen parkomat in tam se bo plačala parkirnina, ki pa bo precej višja, kot je v Mojstrani, prav zato, da se bo čim več ljudi odločilo za brezplačni avtobusni prevoz."

Sicer pa je občina, še dodaja županja, v tej zgodbi svoje opravila – pridobila je projekt za gradnjo obračališča in služnost, zdaj so škarje in platno do končnega izdelka v rokah države.

Kot pravi Pavlič, je pogodba z izbranim izvajalcem že v teku, "tako da bi po časovnici sam izvedbodajalec to obračališče, ki je pogoj za postavitev zapornice, naredil nekje do konca julija". "Glede na dogovor pa smo z občino in društvi dogovorjeni, da bi se testno ta sistem umirjanja prometa začel uveljavljati septembra, zato da sredi sezone ne povzročimo kakšnega kolapsa ali težav vsem društvom in uporabnikom doline Vrat," še pravi.

V poletni sezoni pa, kot je omenjeno, prometni režim ostaja tak, kot je bil doslej, z izjemo udarca po denarnici za vse, ki se bodo želeli sami pripeljati v osrčje parka. Obiskovalci bodo informacije o zasedenosti parkirnih mest v dolini sicer lahko dobili na elektronskem prikazovalniku v Mojstrani.

V dolini Vrat bodo začeli zaračunavati parkirnino