Generalna skupščina je 15. maj razglasila za mednarodni dan družin leta 1993.

Po podatkih registrskega popisa prebivalstva 2018 je bilo v Sloveniji 577.544 družin, v katerih je živelo skoraj 1,68 milijona prebivalcev (81 % vseh prebivalcev); 300.000 od teh je bilo zakoncev oz. partnerjev brez otrok, 709.000 staršev z otroki in 668.000 otrok. Največ prebivalcev je živelo v družini poročenega para z otroki (800.000), druga največja skupina so bili tisti, ki so živeli v enostarševski družini matere z otroki (280.000). Najmlajši starši so bili stari 15 let, najstarejši otroci pa več kot 80 let (vsi otroci, stari 72 ali več let, so živeli samo z enim staršem, od teh pa vsi, razen dveh, z materjo).

Pri spremembah družinskega položaja posameznikov je ključni dejavnik starost. S starostjo se namreč povečuje delež prebivalcev v družini brez otrok, ker so si ti večinoma ustvarili svoje družine. Delež prebivalcev, ki živijo sami z otroki, je pri vseh starostih od 30 do 74 let zelo podoben, po tej starosti pa se skoraj podvoji, predvsem kot posledica ovdovelosti enega od staršev oziroma partnerjev.

V t. i. razširjenih družinskih gospodinjstvih je poleg družinskih članov (teh je bilo skupaj 131.500) prebival vsaj še en sorodnik (teh je bilo skupaj 32.500) ali oseba, ki z nobenim članom družine ni bila v sorodstvu (teh je bilo skupaj 11.600).

Eden od tipov gospodinjstev so tudi t. i. nedružinska gospodinjstva, kjer je na začetku leta 2018 živelo 37.000 prebivalcev; več kot polovico od teh so sestavljali samo nesorodniki.
Polovico sorodnikov v teh gospodinjstvih so predstavljali bratje in sestre brez staršev (10.000); 87 odstotkov od teh ni bilo nikoli poročenih. 4.000 prebivalcev, živečih v teh gospodinjstvih, je sestavljalo skupnost starega starša in vnukov.

Ob neupoštevanju enočlanskih gospodinjstev (270.000 oseb) in članov skupinskih in posebnih gospodinjstev (39.000 oseb), je 1. januarja 2018 živelo v istem gospodinjstvu z vsaj enim sorodnikom 98,2 odstotka prebivalcev Slovenije.

303.000 prebivalcev živi v gospodinjstvih, v katerih sobivajo vsaj tri generacije. V preteklem letu so prvič zaznali tri gospodinjstva, v katerih je živelo celo pet zaporednih generacij.
Podatke o vzpostavljenih družinah, tj. družinah, v katerih prebiva vsaj en otrok, ki ni skupen biološki otrok obeh zakoncev oz. zunajzakonskih partnerjev, so na Sursu prvič izpeljali v letu 2011.