Foto: BoBo
Foto: BoBo

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je odločilo, da mora vlada mednarodno priznanemu nevrokirurgu Vinku Dolencu kot pritožniku v treh mesecih od pravnomočnosti sodbe plačati 390.000 evrov, in še DDV in obresti. Poleg tega mu mora plačati 3100 evrov za stroške in izdatke ter povrniti morebitno premoženjsko škodo po 30. novembru zaradi izvršitve terjatve, ki izhaja iz sodb izraelskega okrožnega sodišča, priznanih pred slovenskim sodiščem.

Sorodna novica Vrhovno sodišče: kirurg Dolenc mora izraelskemu pacientu plačati šest milijonov evrov

Izraelsko sodišče je namreč leta 2006 odločilo, da mora nevrokirurg Dolenc izraelskemu državljanu plačati približno 2,3 milijona evra odškodnine zaradi premoženjske in nepremoženjske škode. Leta 1992 je Dolenc izraelskega bolnika namreč operiral v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, po operaciji pa je bolnik postal invalid.

Bolnik je od Dolenca leta 1995 zahteval odškodnino zaradi zdravniške malomarnosti pred izraelskim sodiščem. Dolenc je trdil, da se za spor, ki izvira iz operacije, ki je bila opravljena v Sloveniji, uporablja slovensko pravo. Navedel je, da je po slovenskem pravu tožbo mogoče vložiti le proti bolnišnici in je v vsakem primeru zastarala.

Sodbo izraelskega sodišča za plačilo okoli 2,6 milijona evrov odškodnine in zamudnih obresti so priznala tudi slovenska sodišča ter prek izvršilnih postopkov zasegli različno pritožnikovo premoženje in ga izplačali izraelskemu državljanu.

S priznanjem izraelske sodbe so mu bile kršene pravice do poštenega sojenja

Dolenc se je obrnil na ESČP, ki je 20. oktobra 2022 objavil sodbo, s katero je pritrdil pritožbi Dolenca, da so mu bile s slovenskim priznanjem izraelske sodbe kršene pravice do poštenega sojenja po evropski konvenciji o človekovih pravicah. ESČP je Dolencu prisodil tudi 15.600 evrov odškodnine za nematerialno škodo in povračila stroškov, danes pa je objavil dodatno sodbo, vezano na odškodnino zaradi nastale materialne škode.

ESČP je v obrazložitvi zapisal, da je imel pritožnik premoženjsko škodo zaradi priznanja sodb izraelskega okrožnega sodišča s slovenskih sodišč v postopkih, ki niso bili v skladu s prvim odstavkom 6. člena konvencije, torej pravice do poštenega sojenja. Pritožniku je dodelil znesek, ki ustreza premoženjski izgubi, ki jo je utrpel do 30. novembra lani, so pojasnili v sodbi.

Odvetnik Vidmar: Olajšanje po letih boja

"Sodbe sem seveda vesel, še posebej pa je pomembna točka, v skladu s katero mora Republika Slovenija zagotoviti, da premoženje Dolenca ne bo več predmet izvršbe. To prinaša precejšnje olajšanje, saj se je Dolenc do sodbe ESČP-ja, s katero je bila potrjena kršitev pravice do poštenega sojenja, dolga leta sam boril proti odločitvam slovenskih sodišč in prenašal njihove posledice, zdaj pa je to postala dolžnost države," je za STA pojasnil odvetnik pritožnika Mitja Vidmar.

Državno odvetništvo: Odločitev pričakovana

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

V državnem odvetništvu so seznanjeni z današnjo odločitvijo ESČP-ja. "Odločitev je bila pričakovana, saj je ESČP odločil o tistem delu pritožnikovega zahtevka za pravično zadoščenje, ki ga je s prvo sodbo pridržalo za poznejšo odločitev. Poleg plačila premoženjske škode in stroškov mora Republika Slovenija zagotoviti, da premoženje pritožnika ne bo predmet nobenega izvršilnega postopka," so pojasnili za STA.

Poudarili so še, da odškodnine v Sloveniji niso davčno obremenjene, zamudne obresti pri odškodnini pa bi država morala plačati le, če svojih obveznosti ne bi izpolnila v trimesečnem roku od dokončnosti današnje sodbe ESČP-ja.