Zdravstvu ne zaupa ali sploh ne zaupa dobra desetina anketirancev, zaupa ali povsem zaupa pa dobrih 53 odstotkov anketirancev. Foto: MMC RTV SLO
Zdravstvu ne zaupa ali sploh ne zaupa dobra desetina anketirancev, zaupa ali povsem zaupa pa dobrih 53 odstotkov anketirancev. Foto: MMC RTV SLO

Po izsledkih raziskave, ki jo je opravila Ninamedia, je zaupanje v zdravstvo na splošno ocenjeno s povprečno oceno 3,54, pri čemer je najvišja mogoča ocena pet. Zdravstvu ne zaupa ali sploh ne zaupa dobra desetina anketirancev, zaupa ali popolnoma zaupa pa dobrih 53 odstotkov anketirancev, dobra tretjina (35,9 odstotka) pa je izbrala srednjo oceno.

Zelo nezadovoljnih je dobra četrtina
Povprečna ocena zadovoljstva s trenutno organizacijo zdravstva v Sloveniji pa je tri, kažejo izsledki raziskave. Nezadovoljnih in zelo nezadovoljnih je dobra četrtina anketirancev, zadovoljnih in zelo zadovoljnih pa dobrih 28 odstotkov. Največ anketirancev, 44 odstotkov, je izbralo srednjo oceno.

Največ nezadovoljstva zaradi korupcijskih afer
Anketiranci, ki zdravstvu ne zaupajo, so kot razlog v večini navedli korupcijske afere (39,2 odstotka). Slabo delo zdravnika pa je navedla slaba četrtina nezadovoljnih anketirancev.

V raziskavi so zajeli 73,3 odstotka anketirancev, ki imajo osebnega zdravnika v zdravstvenem domu, in 24,7 odstotka, ki imajo zasebnega zdravnika s koncesijo. Po rezultatih 1,3 odstotka anketiranih navaja, da izbranega osebnega zdravnika nimajo, 0,7 odstotka anketiranih pa ne ve, kdo je njihov izbrani osebni zdravnik.

Največje zaupanje uživajo osebni zdravniki
Zaupanje osebnemu zdravniku so anketiranci ocenili s 4,32, pri čemer je zaupanje med anketiranci, ki imajo izbranega osebnega zdravnika v zdravstvenem domu, ocenjeno s povprečno oceno 4,33, med anketiranci, ki imajo izbranega zasebnega zdravnika s koncesijo, pa s povprečno oceno 4,31.

Skoraj 90 odstotkov anketirancev je dejalo, da je osebni zdravnik pri zadnjem obisku dosegel njihova pričakovanja. Teh je nekoliko manj pri anketirancih, ki imajo izbranega osebnega zdravnika v zdravstvenem domu, kot pa pri anketirancih, ki imajo zasebnega zdravnika s koncesijo.

Laboratorij plačujejo večkrat tisti, ki hodijo h koncesionarjem
Raziskava tudi kaže, da storitve laboratorija ali zdravnika specialista pogosteje sami plačajo anketiranci, ki imajo izbranega zasebnega zdravnika s koncesijo, kot pa anketiranci, ki imajo izbranega osebnega zdravnika v zdravstvenem domu.

Ninamedia je raziskavo izvedla med 2. in 12. decembrom 2013 na vzorcu 1200 ljudi. Anketiranje je potekalo telefonsko.

Anketa zaradi ankete?
Direktor Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Metod Mezek je pojasnil, da so se za raziskavo odločili po oktobrski predstavitvi rezultatov raziskave, ki jih je naročil odbor za zasebno dejavnost pri Zdravniški zbornici Slovenije. Ta je pokazala, da so bolniki bolj zadovoljni s koncesionarji kot pa z zdravniki v zdravstvenih domovih.