Za starše, ki se ne odločajo za cepljenje, so pristojni izdali letak z informacijami o posledicah te odločitve in o tem, kako ravnati, če do bolezni pride, da bi čim bolj omejili širjenje te bolezni. Foto: Reuters
Za starše, ki se ne odločajo za cepljenje, so pristojni izdali letak z informacijami o posledicah te odločitve in o tem, kako ravnati, če do bolezni pride, da bi čim bolj omejili širjenje te bolezni. Foto: Reuters
Ni še jasno, ali je za ošpicami zbolel še kdo

"Na ministrstvu za zdravje popolnoma zaupamo pediatrom na pediatrični kliniki, ki skupaj z infektologi in epidemiološko službo Nacionalnega inštituta za javno zdravje obravnava zadnji primer ošpic in izvaja vse, kar je treba, da bi ta izbruh omejili," je poudarila generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Mojca Gobec.

Poudarila je, da cepljenje svetujejo vsem, ki potujejo, saj so izbruhi ošpic pogosti v številnih državah, tudi v soseščini. "Ponovno pozivamo starše, naj se odločijo za cepljenje svojih otrok v skladu s programom zato, ker je cepljenje najboljša zaščita vsakega posameznika, in zato, ker ob dovolj velikem deležu precepljenih ščitimo tudi tiste, ki ne morejo biti cepljeni, najranljivejše," je dodala. Tako je po njenih navedbah cepljenje dober in učinkovit ukrep za vsakega posameznika in dober ukrep za skupnost.

Na množičen pojav izbruha ošpic v nekaterih evropskih državah in sočasnost upadanja trenda precepljenosti v Sloveniji so na ministrstvu opozorili že junija. Da bi obrnili trend zmanjševanja precepljenosti, so na ministrstvu oblikovali interdisciplinarno delovno skupino, v kateri so močno zastopani pediatri, je dejala Gobčeva.

Ta skupina je pripravila niz ukrepov, ki jih že izvajajo, pravi Gobčeva. Med njimi okrepljeno komunicirajo, ozaveščajo in podajajo verodostojne informacije o dobrobiti cepljenja. V oktobru so imeli tudi medijsko kampanjo na to temo. Prav tako si prizadevajo za to, da bi verodostojne in najnovejše informacije o cepljenju znova uvrstili v redna izobraževanja zdravstvenih delavcev.

Dejavno so pediatri sodelovali tudi na dnevih ravnateljev vrtcev in osnovnih šol, kjer so razpravljali o cepljenju in pomenu precepljenosti v kolektivu. Prav tako so izdali priporočila za študente in dijake tistih šol, ki se pri svojih praksah srečujejo z bolniki, da pri njih preverjajo stanje precepljenosti. Med drugim so tako preverjali precepljenost pri otrocih, ki so šli na zdravstvena letovanja, saj je precepljenost pomemben pogoj za to napotitev.

Bi bilo smotrno povečati globe?
Za starše, ki se ne odločajo za cepljenje, pa so izdali letak z informacijami o posledicah te odločitve in o tem, kako ravnati, če do bolezni pride, da bi čim bolj omejili širjenje te bolezni. V okviru delovne skupine so razpravljali tudi o spremembah veljavne zakonodaje. Sklenili so, da bo ostalo obvezno cepljenje, je pa treba spremeniti nekatere administrativne postopke, med drugim prenesti odločanje o medicinskih razlogih za opustitev cepljenja z upravnega postopka na stroko. Po njihovem mnenju bi bilo tudi smotrno povečati globe za neutemeljeno necepljenje. Zdravstveni inšpektorat vsako leto vodi okoli 40 takšnih postopkov.

Razprava pa je tekla tudi o tem, da bi omejevali vpis necepljenih otrok v vrtce, ampak dokončne odločitve še niso sprejeli. "Ta odločitev mora biti zelo pretehtana in mora biti sprejeta v najširšem konsenzu vseh vpletenih, ki jih ta odločitev zadeva," je povedala.

Nov primer ošpic - po otroku zbolel še oče
Na pediatrični kliniki UKC-ja Ljubljana se, kot je znano, ukvarjajo z novim primerom vnosa ošpic. Z ošpicami okuženi odrasli je v četrtek svojega otroka spremljal na kliniki. Da bi kar se da omejili morebitno širjenje okužbe, zdaj na kliniki iščejo vse ljudi, s katerimi je okuženi prišel v stik. Do zdaj so odkrili okoli 250 ljudi, ki so bili v stiku s to osebo. Okuženi moški naslednji dan obiskal tudi Zdravstveni dom Izola in dan pozneje še urgenco v Splošni bolnišnici Izola. Gobčeva je dejala, da je epidemiološko spremljanje navodil v pristojnosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje in njihovih območnih enot. Tako je pozvala vse, naj spoštujejo navodila epidemiologov.

Ni še jasno, ali je za ošpicami zbolel še kdo