Erik Brecelj. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
Erik Brecelj. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Kaj se dejansko dogaja na ljubljanski psihiatrični kliniki, resnico, naj ugotovi neodvisna komisija, komentira aktualno dogajanje predsednik strateškega sveta pri predsedniku vlade, Erik Brecelj.

"Direktor je dal nekaj zelo nepotrebnih izjav. Treba je ugotoviti, kaj se je dejansko dogajalo, in na podlagi tega ukrepati. To, kar se zdaj dogaja, ne vem, ali zdaj rešujemo problem ali rešujemo ministra," je dejal.

Kdo ima prav, sam informacij nima. "Žal mi je, da prihaja do tega javno, ker so prizadeti tudi zaposleni. Tam je veliko takšnih, ki delajo strokovno dobro. Zdaj pa je padla črna luč na vse. Populizem v javnosti je škodljiv za bolnike in škodljiv za zaposlene, tega si ne zaslužijo," poudarja Brecelj.

Zelo napornega odnosa med upravo, generalnim direktorjem Bojanom Zalarjem in strokovno direktorico Blanko Korez Plesničar in svetom zavoda iz časa ministrovanja Sama Fakina in Aleša Šabedra pa se spominja tedanji predsednik sveta Peter Požun: "Nekako smo dobili občutek, da hočejo upravljati vse sami in da je svet zavoda samo neki organ, ki bo prikimaval predlogom, ki jih bo dala uprava. S tem pa se seveda nismo mogli strinjati, kajti naloge sveta zavoda so popolnoma jasne."

S težavo so uveljavljali svoje zahteve, med drugim povečanje kadra zdravstvene nege, obnovo oddelka za zdravljenje alkoholikov in podobno. Že takrat so prejeli anonimno prijavo, ki je zdaj v medijih o domnevno finančnih nepravilnostih vodstva, vendar se z njimi niso mogli ukvarjati: "Iz neznanega razloga smo bili nenadoma čez noč zamenjani vsi člani sveta od vlade."

Prijav o agresivnem vedenju zaposlenih do bolnikov pa tedaj ni bilo, še pravi Požun.

Disciplinski postopek ministrstva za pravosodje

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan po poročanju STA-ja meni, da je direktor ljubljanske psihiatrične klinike Bojan Zalar z izjavo o prijavah spolnih zlorab vzbudil dvom o svoji verodostojnosti kot sodni izvedenec. S tem je okrnil ugled oz. verodostojnost sodnega izvedenstva, zato je ministrica uvedla disciplinski postopek zoper njega kot sodnega izvedenca.

Zalar je odgovarjal na novinarsko vprašanje o tem, ali pacientom, ki prijavijo nasilje, verjamejo, ali so že zaradi njihove duševne motnje diskreditirani. Odgovoril je, da imajo nekateri prav, a da ne ve, da bi do nasilja prihajalo na njihovi kliniki. Sklicujoč se na svojo funkcijo sodnega izvedenca pa je svoj dvom ponazoril z izjavo, da "je bilo pred 20 leti prijavljenih deset spolnih zlorab, pa jih je bilo devet resničnih, danes pa od desetih ne vem, ali je ena resnična, zato ker je to del nečesa, del sistema". Pozneje se je sicer za izjavo opravičil, ker je bil pri navajanju podatkov nenatančen. Dodal je, da je bil tudi napačno razumljen.

Izjava je sprožila številne ostre odzive, že tedaj se je odzvala kritično tudi ministrica za pravosodje. "Menimo, da je izjava povsem neprimerna, nedostojna in tudi nestrokovna, saj diskreditira konkretne prijavitelje spolnih zlorab, njihove prijave pa pavšalno označuje za večinoma neutemeljene, pri čemer se je v svoji izjavi izrecno skliceval na svoj status sodnega izvedenca. Kot je sam potrdil, je to izjavo podal že večkrat poprej," so navedli na ministrstvu za pravosodje.

Ministrica Dominika Švarc Pipan izjavo označuje kot neumestno in škodljivo. "Direktor je s takšno izjavo v javnosti vzbudil dvom o svoji verodostojnosti, ne le kot direktor klinike, temveč tudi kot sodni izvedenec. V državi, kjer je spolno nasilje daleč najpogosteje izvirajoče iz intimno-partnerskih, družinskih ali skrbniških odnosov, je to izjemno pereč problem, zato se s takimi izjavami vrnemo več korakov nazaj v prizadevanjih za premik v družbeni mentaliteti ter k boljšemu razumevanju in zaščiti žrtev spolnega nasilja," meni ministrica, ki je dodala, da se boji, da je ob branju oz. poslušanju takšne izjave prenekatera žrtev spolnega nasilja podoživela travmatično izkušnjo zlorabe in občutke sekundarne viktimizacije ter izgube zaupanja v sistem pregona storilcev in zaščite žrtev. "Menim, da tovrstne izjave škodijo ugledu in verodostojnosti sodnega izvedenstva kot celote in postavljajo pod vprašaj primernost njegovega nadaljevanja sodnoizvedenskega dela," je navedla.

Po mnenju ministrice podana izjava predstavlja ravnanje, ki krni ugled oz. verodostojnost sodnega izvedenstva in izpolnjuje znake lažje disciplinske kršitve po 30. členu zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih. Zato je na tej podlagi s sklepom uvedla disciplinski postopek zoper sodnega izvedenca Bojana Zalarja.

Bešič Loredan začel pogovore o tem, kaj se je zares dogajalo na ljubljanski psihiatrični kliniki
Menjava sveta psihiatrične klinike