Višje sodišče je razsodilo, da jim Živčec Kalanova ni dolžna plačati niti centa. Foto: BoBo
Višje sodišče je razsodilo, da jim Živčec Kalanova ni dolžna plačati niti centa. Foto: BoBo

Direktor ZD-ja Izola Evgenij Komljanec je svojo predhodnico tožil, potem ko je odpustila pomočnika direktorja Roberta Mulca.

ZD Izola se lahko poslovi od 84.000 evrov odškodnine. Višje sodišče je razsodilo, da jim Živčec Kalanova ni dolžna plačati niti centa. Plačilo je od nje s tožbo zahtevalo vodstvo ZD-ja zaradi odškodnine, ki jo je moralo plačati odpuščenemu nekdanjemu pomočniku direktorja Robertu Mulcu. Ko je postala direktorica, je Živčec Kalanova z novo sistematizacijo namreč ukinila delovno mesto pomočnika direktorja, ugotovila pa je tudi, da ga Mulec glede na neprimerno izobrazbo neupravičeno zaseda. Ker se nista mogla dogovoriti, katero delovno mesto bi bilo za Mulca kot inženirja prometa še primerno, mu je odpovedala delovno razmerje iz poslovnih razlogov.

Mulec pa je vložil tožbo na delovnem sodišču, ki je ugotovilo, da je bila odpoved zaposlitve nezakonita, saj Živčec Kalanova pred odpovedjo ni pridobila soglasja sveta zavoda. Prav Mulec pa je bil tedaj tudi predsednik tega sveta in v njem predstavnik zaposlenih.

ZD je pod vodstvom novega direktorja Evgenija Komljanca Roberta Mulca najprej ponovno zaposlil, nato pa z njim sklenili zunajsodno poravnavo in mu izplačal 84.000 evrov odpravnine in odškodnine. Ta znesek je pozneje ZD Izola poskušal sodno izterjati od Živčec Kalanove, saj naj bi zavodu s svojim ravnanjem povzročila škodo.

Višji sodniki pa so presodili, da je nekdanja direktorica ravnala skrbno, pošteno, odgovorno in v duhu dobrega gospodarja in da njen motiv ni bil povzročanje škode zdravstvenemu domu.
"Škodo, ki naj bi jo jaz naredila, je, kot ugotavlja sodišče, v resnici povzročil zdajšnji direktor, saj je očitno šlo za prijateljsko poravnavo, kar govorim že štiri leta. Direktor Komljanec je Mulca vzel nazaj v službo, še preden je prišlo do sodne poravnave in kljub temu, da sodba sodišča ni zahtevala reintegracije," sodbo višjih sodnikov za TV Slovenija komentira Živčec Kalanova, ki se tudi sprašuje, kako bo zdaj ukrepal izolski župan Igor Kolenc, ki je odgovoren za poslovanje zdravstvenega doma.

"Sodbe višjega sodišča ne bom komentiral. Spoštovali jo bomo in ne bomo vložili revizije postopka," pa se je odzval direktor ZD-ja Izola Evgenij Komljanec.

Zdravstveni dom je Živčec Kalanovo pred štirimi leti tudi kazensko ovadil zaradi suma zlorabe položaja in kršitve pravic delavcev. Sodnega epiloga še ni.

Eugenija Carl, TV Slovenija