Foto: BoBo
Foto: BoBo

Upokojena družinska zdravnica Mateja Bulc, ki je lani prejela Hipokratovo priznanje za izjemen prispevek k razvoju družinske medicine, za odločilne korake pri uvedbi specializacije iz družinske medicine in postavitev stroke na svetovni zemljevid, je poklic označila kot najlepšo in najbolj izpolnjujočo obliko zdravništva. "Ne vem, zakaj se več študentov po opravljenem študiju ne vpisuje na specializacijo iz družinske medicine, je pa res, da se zdaj število vpisanih viša," je dejala.

Specialist družinske medicine Leon Kranjec je dejal, da je poklic zelo dinamičen in temelji na odličnem odnosu med bolnikom in zdravnikom. "Kot družinski zdravnik spremljaš človeka veliko let in z njim vzpostaviš dober odnos in v bistvu lahko zanj zelo veliko narediš," je poudaril in dodal, da družinska medicina vsako leto ponuja več diagnostike in možnosti zdravljenja. "Od 70 do 80 odstotkov obravnav se začne in tudi konča pri nas," je pojasnil in poudaril, se izziv v družinski medicini v Sloveniji pojavlja predvsem pri kadrovskem pomanjkanju družinskih zdravnikov.

"Dodaten izziv, ki se postavlja pri nas, je staranje naše populacije. Standard našega življenja in medicinske oskrbe je pripomogel k temu, da ljudje živimo dlje in kakovostneje, s tem pa tudi pričakujemo neko ustrezno visoko raven obravnave v visoki starosti," meni Kranjec.

Glavni razlog, da se mladi zdravniki v večji meri ne odločajo za specializacijo iz družinske medicine, vidi v prekratkem času, ki ga imajo zdravniki na voljo za obravnavo bolnika. Kot poudarja, želi vsak zdravnik svoje delo opravljati dobro in bolniku nuditi kakovostno obravnavo.

Specializantka v ZD-ju Ljubljana Nika Šantavec je medtem poudarila, da je v zadnjih letih družinska medicina v javnosti izgubila nekaj ugleda. Težavo vidi tudi v tem, da se študenti v prvih letnikih študija ne zavedajo, kako lep je ta poklic. Sama se je za specializacijo odločila zaradi širine, ki jo ta poklic ponuja. Družinski zdravniki se namreč vsak dan srečujejo z različnimi primeri in hkrati izvajajo preventivne preglede za zdravje splošne populacije, je pojasnila.