Družinski zdravniki opozarjajo, da potrebujejo več časa za paciente, sploh starejše, ki imajo kronične nenalezljive bolezni. Foto: MMC RTV SLO
Družinski zdravniki opozarjajo, da potrebujejo več časa za paciente, sploh starejše, ki imajo kronične nenalezljive bolezni. Foto: MMC RTV SLO
Projekt referenčnih ambulant, v katerih deluje tudi diplomirana medicinska sestra v polovičnem delovnem času, ki skrbi za izvajanje preventive in vodi urejene kronične bolnike, predstavljajo velik korak naprej. Foto: MMC RTV SLO

Za kakovostno oskrbo takih bolnikov zdravnik po njeni oceni potrebuje več časa, saj imajo med drugim predpisanih tudi več zdravil. "Po drugi strani je v Sloveniji v primerjavi z drugimi evropskimi državami premalo zdravnikov družinske medicine, čeprav se o tem veliko piše in govori in se problema zavedajo vsi, pa dejstvo ostaja nespremenjeno," je na okrogli mizi o medpoklicnem sodelovanju v ekipi ambulante družinskega zdravnika opozorila predsednica Združenja zdravnikov družinske medicine Danica Rotar Pavlič.

Po njenih besedah je edina svetla izjema projekt referenčnih ambulant, v katerih deluje tudi diplomirana medicinska sestra v polovičnem delovnem času, ki izvaja preventivo in skrbi za urejene kronične bolnike.

Bolniki hitreje zapustijo bolnišnico kot nekoč
Bolniki so v današnjem času hitreje odpuščeni iz bolnišnične oskrbe, kar znova predstavlja dodatno obremenitev ekip v ambulantah družinske medicine, opozarjajo zdravniki. Pri tem je zelo pomembno sodelovanje zdravnika s patronažno službo, ki v mnogih primerih predstavlja pomembno vez v komunikaciji med bolnikom in zdravnikom.

Predpisovanje zdravil, stranski učinki, medsebojno učinkovanje zdravil z neželenimi učinki, obnovljivi recepti, terapevtske skupine zdravil so teme, ki zahtevajo izjemno dobro sodelovanje zdravnikov in farmacevtov, ocenjujejo zdravniki družinske medicine.

Ovire pri sodelovanju s fizioterapevti
Opozorili so, da se pri svojem delu srečujejo tudi z ovirami na področju sodelovanja s fizioterapevti. Čakalne dobe se namreč podaljšujejo in tako npr. bolnika, ki je na bolniškem dopustu, ni mogoče v kratkem času rehabilitirati in poslati zdravega nazaj na delovno mesto.

Rotar Pavličeva je še ocenila, da je sodelovanje v ekipi ambulantne družinske medicine nujno, v nekaterih regijah in med nekaterimi zdravstvenimi poklici pa je to sodelovanje še vedno preslabo. Po njenem mnenju je to posledica sistemske nedorečenosti, ki v praksi pomeni tveganje za bolnike.

Zdravniki družinske medicine še ugotavljajo, da so bili nekateri projekti, kot na primer letni recept, uveljavljeni na silo in prehitro.