V požaru v jeseniški bolnišnici sta umrla dva človeka Foto: BoBo
V požaru v jeseniški bolnišnici sta umrla dva človeka Foto: BoBo

Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice se je na seji seznanil z odpravljanjem posledic požara, ki je v bolnišnici izbruhnil 29. januarja. Kot so izpostavili po seji, so ob požrtvovalnosti in vlaganju nadčloveških naporov tako zaposlenih kot zunanjih izvajalcev, da bi čim prej odpravili posledice, v ponedeljek začeli izvajati zdravstvene storitve v vseh enotah, razen na oddelku za zdravstveno nego in oskrbo, kjer je gorelo. Ta oddelek bo začel delovati predvidoma 18. februarja.

Kot so zapisali, je tragični dogodek, ki je terjal dve žrtvi, znova pokazal, kako nujna bi bila vgradnja evakuacijskih dvigal in izgradnja preostalih ukrepov požarne sanacije. Kljub temu pa zaradi starajoče se populacije, napredka medicine in zahtev stroke obstoječa bolnišnica še vedno ne omogoča nadaljnjega razvoja. Zato je vodstvo bolnišnice poudarilo nujnost izgradnje nove, sodobne regijske bolnišnice.

Finančna sanacija uspešna
Svet zavoda je obravnaval tudi poročilo o izvajanju finančne sanacije in informacijo o poslovanju bolnišnice v lanskem letu. Leto so v jeseniški bolnišnici zaključili s pozitivnim rezultatom v višini 183.000 evrov, kar je bolje od načrta. Prav tako bolnišnica konec leta ni imela tekočih zapadlih obveznosti do dobaviteljev, prejete obveznosti pa poravnava v skladu z dogovorjenimi plačilnimi roki, so zagotovili.

Sanacijska uprava Splošne bolnišnice Jesenice je konec januarja na ministrstvo za zdravje poslala poročilo o izvajanju sanacije in delovne uspešnosti ter svetu zavoda predlagala, da začne postopek izhoda iz sanacije.

V protokolu o izvajanju sanacije v javnem zdravstvenem zavodu je namreč zapisano, da je cilj in namen sanacije zagotoviti poslovno in plačilno stabilnost bolnišnice, s ciljem optimizacije in vzpostavitve izvajanja dejavnosti na način, da bolnišnica tekoče posluje najmanj z uravnoteženim poslovnim izidom ob hkratnem zagotavljanju kakovostne izvedbe zdravstvenih storitev v okviru javne službe.