Na KPK-ju poudarjajo, da se lahko opredeljujejo le do zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, na katerega so vezani pri svojem delovanju. Foto: KPK
Na KPK-ju poudarjajo, da se lahko opredeljujejo le do zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, na katerega so vezani pri svojem delovanju. Foto: KPK

Potem ko Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) v obravnavi morebitnega nasprotja interesov direktorice ljubljanskega zdravstvenega doma Antonije Poplas Susič in njenega dela v zavodu Multimedicus ni ugotovila kršitev in je postopek ustavila, je to v delu javnosti sprožilo dvom o profesionalnosti delovanja komisije. S KPK-ja so se zato odzvali z dodatnim pojasnilom o pristojnostih svojega delovanja.

Sorodna novica KPK pri ravnanju direktorice ZD Ljubljana ni ugotovil kršitev, vendar prijavo odstopil svetu ZD-ja

"Na komisiji ne moremo soditi področij, za katera nismo pristojni. Tako ne moremo biti moralni razsodniki in presojati, ali so predpisi, ki urejajo delovna in druga razmerja, ustrezni. Prav tako ne moremo sprejemati vsebinskih odločitev na njihovi podlagi," so zapisali. Kot so poudarili, se lahko opredeljujejo le do zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, na katerega so vezani pri svojem delovanju. "Prav pri tem zakonu pa smo se že večkrat zavzeli za novelacijo določenih institutov, saj so ti po naši presoji na različnih mestih pravno neustrezni," so zapisali. Za spremembo zakona pa je pristojen DZ, in ne KPK, so poudarili.

"Če drugi zakoni dovoljujejo prakse, ki so za določen del družbe nesprejemljive (nelegitimne), kot je 'sedenje na dveh stolih' za poslovodne osebe javnih zavodov, je torej treba sprejeti drugačno sistemsko rešitev," so zapisali. "In tudi če določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije vzbujajo dvom o lastni ustreznosti, bomo na komisiji naše postopke do drugačne zakonske ureditve še vedno izvajali po veljavni ureditvi, kot to določa zakon. Samo tako smo lahko dosledni pri zasledovanju našega poslanstva," so dodali.

Prijavo posredovali svetu ZD-ja Ljubljana

Ob ustavitvi postopka zoper Antonijo Poplas Susič so sicer prijavo posredovali svetu ZD-ja Ljubljana. Pri tem so pojasnili, da so svetu prijavo zoper direktorico posredovali, ker so ugotovili, da "zadeva vsebuje znake kršitev predpisov ali druge relevantne informacije iz pristojnosti drugih organov".

Kot so sicer v sporočilu za javnost pojasnili na komisiji, njihovi zaposleni izvajajo zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, za katerega so edino pristojni. V okviru tega delujejo zakonito: izvajajo določbe zakona, ki so ga z novelo leta 2020 z veliko večino podprli tako koalicijski kot opozicijski poslanci. Z vsemi svojimi aktivnostmi, kot so tudi zaznave kršitev in nenehno opozarjanje na korupcijska tveganja, skrbijo za krepitev pravne države, integritete, etičnosti in transparentnosti poslovanja, so zapisali.