Foto: BoBo
Foto: BoBo

Na 286 razpisanih mest specializacij je prispelo 227 prijav. Najmanjši interes je znova za družinsko medicino, saj se je za 70 mest na ravni države prijavilo le 15 kandidatov, slabo kaže tudi pediatriji, od odprtih 15 se je zapolnilo le 6 mest.

O razlogih, zakaj ostaja nezasedena tudi urgentna medicina, Tina Šapec iz zdravniške zbornice: "Specializanti so po moji oceni ugotovili, da je delo zelo zahtevno in ga je najverjetneje težko celo delovno dobo opravljati kot urgentni zdravnik."

Največja gneča kandidatov je na dermatologiji, ginekologiji, za eno mesto kar sedem kandidatov, velik interes je tudi za kardiologijo in oftalmologijo. Tako bo za 91 kandidatov potekalo 27 izbirnih postopkov. Do sobote je mogoče smer specializacije še spremeniti.

Anketa mladih zdravnikov pa razkriva domala moderno suženjstvo, ki čaka mlade po študiju. Polovica od 430 anketiranih poroča o delu več kot 48 ur tedensko, nemožnosti koriščenja dopusta, četrtina tudi o mobingu. "V reševanju pomanjkanja družinskih zdravnikov imajo tudi mladi več pacientov, razporejeni so na več deloviščih hkrati, kar pa se bolnišnic tiče, po nočnem delu na redno delo na oddelku ali pa dopoldne oddelajo redno delo na oddelku, ponoči oddelajo nočno, naslednji dan pa je spet delo na dnevnem oddelku," razmere opisuje Valentina Pugelj.

Mladi zdravniki menijo, da so razmere na področju vodenja in organizacije zdravstvenih ustanov izredno slabe.