Farmacevti bodo med stavko izdajali le nujna zdravila. Foto: BoBo/Arsen Perić
Farmacevti bodo med stavko izdajali le nujna zdravila. Foto: BoBo/Arsen Perić
Stavkali bodo tudi farmacevti

"V Sloveniji lekarniški farmacevt izda letno v povprečju 27 tisoč receptov, medtem ko je evropsko povprečje 17 tisoč receptov," je poudaril predsednik Sindikata farmacevtov Slovenije (Sifarm) Damir Domjan in dodal, da Slovenija potrebuje najmanj 600 dodatnih farmacevtov ob trenutno zaposlenih 1.143 farmacevtih. "Dejstvo je tudi, da država premalo plačuje lekarniško dejavnost in posledično zaposlene."

Tako v Sloveniji en farmacevt v povprečju skrbi za 3.190 prebivalcev, medtem ko je evropsko povprečje 1.619. Domjan ob tem poudarja, da je bila Slovenija po preskrbljenosti z magistri farmacije leta 2016 uvrščena na 17. mesto od skupno devetnajstih med evropskimi državami. Sočasno pa se lekarne srečujejo tudi s pomanjkanjem sredstev za plačevanje farmacevtov, saj morajo skoraj polovico zaposlenih plačevati iz zaslužka od prodaje drugih izdelkov.

Vir te težave je po besedah Domjana v tem, da Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne financira javne lekarniške službe v obsegu, kot ga določa zakon. V lekarnah je skupaj s tehniki zaposlenih okoli 1.400 ljudi in ZSSS za delovanje lekarn nameni, tako Domjan, bistveno manj sredstev, kot jih nameni za lastno delovanje ob 800 zaposlenih. Domjan ob tem poudarja, da si lekarne preprosto ne morejo privoščiti čakalnih vrst, kot jih pozna zdravstvo.

Deset razredov pod zdravniki
Tretja težava, ki jo je izpostavil Domjan, so prenizke plače glede na izobrazbo in odgovornost, ki bremeni farmacevte. "Farmacevti moramo preveriti, ali je predpisana količina zdravil ustrezna in ali so predpisana zdravila med seboj kompatibilna. Pri tem je farmacevt enako kazensko odgovoren kot zdravnik," poudarja Domjan. Domjan je ob tem dejal, da so že ob uvedbi enotnega plačnega sistema farmacevti izhodiščno padli tri plačne razrede pod zdravnike, danes pa ta razlika znaša že deset plačnih razredov.

Zaradi teh težav se bodo farmacevti pridružili stavki javnega sektorja 24. januarja. "Farmacevti bomo na ta dan upoštevali zakonske določbe, zato bodo vsi pacienti prejeli nujna zdravila," je poudaril Domjan in dodal, da bodo javne lekarne na ta dan zaprte na ravni dežurstva in bodo vse druge lekarne zaprte od 10. do 13. ure, v tem času pa bodo izdajali nujna zdravila. Domjan je ob tem dejal, da obžalujejo vse nevšečnosti, ki jih bo ljudem povzročila stavka, a jim država že več let ne prisluhne.

Stavkali bodo tudi farmacevti