Po uskladitvi z evropsko direktivo bodo naziv medicinske sestre lahko imele le tiste z diplomo. Foto: BoBo
Po uskladitvi z evropsko direktivo bodo naziv medicinske sestre lahko imele le tiste z diplomo. Foto: BoBo
Priprava zdravstvene reforme se zatika

V šolskem sindikatu SVIZ so takoj ocenili, da bi takšna sprememba pomenila izgubo zaposlitve za več 100 učiteljev na srednjih zdravstvenih šolah.

Na ministrstvu odločno zanikajo omenjeno informacijo. Ne načrtujemo ukinitve srednjega strokovnega izobraževanja na področju zdravstvene nege, le s šolskim ministrstvom se dogovarjamo, kako to šolanje prilagoditi potrebam starajoče slovenske populacije, poudarja ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc. "V ta program bodo dodane nove vsebine, ker bodo potrebna znanja iz socialne in zdravstvene oskrbe. Spremenil se bo tudi naziv, ki bo tehnik zdravstvene nege in bo ostal srednješolski študij," je pojasnila.

Dijakinja po končanem štiriletnem šolanju na srednji zdravstveni šoli tako ne bo več pridobila naziva srednja medicinska sestra oziroma dijak ne več naziva srednji zdravstvenik. Predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege Monika Ažman je pojasnila, da je to zaradi upoštevanja direktive, ki zahteva, da je naziv medicinska sestra izključno naziv za diplomirano medicinsko sestro.

Zdravstvenim bi radi dodali še socialne veščine
Vendar v načrtu ni le ukinitev naziva srednja medicinska sestra, ampak, kot je dejala ministrica, tudi prenova programa zdravstvena nega, zato skupina strokovnjakov piše nov poklicni standard, ki se bo namesto srednja medicinska sestra imenoval zdravstveno-socialni asistent; in ta bo temelj za nov posodobljen program zdravstvene nege.

Oseba, ki ga bo končala, bo ob kompetencah s področja nege osvojila še socialne veščine za delo s starejšimi. "Mi želimo tega tehnika opolnomočiti, da bo znal pomagati starejšim samostojno in kakovostno preživljati tretje življenjsko obdobje v domačem okolju," je še povedala Ažmanova.

Prva generacija naj bi se v prenovljenem programu zdravstvene nege začela izobraževati jeseni 2018.

Priprava zdravstvene reforme se zatika