Metka Paragi. Foto: BoBo
Metka Paragi. Foto: BoBo

Mikrobiologinjo so odpustili aprila 2021. Očitali so ji štiri hujše kršitve pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja, pri čemer so trije očitki temeljili na izsledkih detektivskega nadzora. Med drugim naj bi dvakrat zapustila službene prostore, pri čemer svojega izhoda naj ne bi evidentirala skladno s pravilnikom in navodili delodajalca. Marca 2021 naj bi tudi prikazovala, da je svoje delo ves čas evidentirane prisotnosti opravljala v nevarnih pogojih dela, s čimer naj bi neresnično prikazovala, da je za ves delovni čas upravičena do dodatka za delo v tveganih razmerah.

Prvostopenjsko sodišče je zaključilo, da nobeden izmed štirih očitkov ni utemeljen, zato je odločilo, da mora NLZOH mikrobiologinji plačati reparacijo in premijo za dodatno pokojninsko zavarovanje (delno) ter razliko v plači v času prepovedi opravljanja dela. NLZOH se je na sodbo pritožil na višje sodišče in uspel, poroča Delo.

Višje sodišče je o očitani kršitvi v zvezi z izplačilom dodatka za delo v tveganih razmerah ugotovilo, da ravnanje Metke Paragi ustreza standardu hujše kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Z neresničnim poročanjem o obsegu opravljenega dela v visoko tveganih razmerah je po mnenju višjih sodnikov tudi huje kršila dolžnosti vestnega opravljanja dela, upoštevanja delodajalčevih navodil ter prepoved škodljivega ravnanja, povzema sodbo Delo.