Na območjih, kjer se gibljejo otroci, že nekaj let zamenjujejo zemljino. Foto: BoBo
Na območjih, kjer se gibljejo otroci, že nekaj let zamenjujejo zemljino. Foto: BoBo

Na Zavodu za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem, kjer vodijo zdravstveni del sanacijskih ukrepov v zgornji Mežiški dolini, so do zdaj iz laboratorija prejeli 108 izvidov analiz krvi triletnikov, nekaj jih še čakajo. Na letošnji odvzem krvi je ZZV Ravne skupno povabil 195 otrok, starih tri in devet let, odziv pa je bil 77-odstoten.

"Trenutni rezultati kažejo, da je odstotek otrok, ki imajo povišano vsebnost svinca v krvi, podoben lanskemu. To je 9,3 odstotka. Deset jih je torej imelo vrednosti svinca v krvi preko sto mikrogramov na liter," je pojasnil Matej Ivartnik z ZZV-ja Ravne na Koroškem in dodal, da so izsledki zadnjih dveh let spodbudni.

Pred sedmimi leti je imelo preveč svinca v krvi 85 odstotkov otrok
Leta 2004 je namreč imelo prekoračeno vsebnost svinca v krvi 85 odstotkov triletnikov iz zgornje Mežiške doline, po začetku izvajanja sanacijskih ukrepov leta 2008 je nato v letih 2008 in 2009 ta delež padel na 18 odstotkov, zadnji dve leti pa na okoli deset odstotkov.

Celovita analiza rezultatov bo znana v prihodnjih tednih, ko bodo analizirali tudi druge okoliščine, ki bi lahko vplivale na letošnje rezultate. Med te Ivartnik šteje dolgo suho poletje in gradbena dela na cestnem omrežju v Črni, ki vplivajo na več s svincem obremenjenega prahu v okolju.

Ta sanacija primer dobre prakse
Ivartnik je prve izsledke letošnjih analiz pred dnevi predstavil tudi na srečanju evropske delovne skupine za okolje in zdravje v okviru Svetovne zdravstvene organizacije, ki ga je na Bledu pripravilo ministrstvo za zdravje. Okoljsko sanacijo zgodnje Mežiške doline, ki je predvidena v 15-letnem vladnem programu, so na tem mednarodnem srečanju predstavili kot primer dobre prakse sanacije čezmerno obremenjenih območij. Poseben vidik te sanacije, po katerem ocenjujejo učinkovitost ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja, pa so prav meritve svinca v krvi otrok.

Asfaltirajo ceste, zamenjuje zemljo ...
Okoljske sanacijske ukrepe izvajata občini Črna na Koroškem in Mežica. Skupno je za sanacijske ukrepe iz državnega proračuna namenjenih milijon evrov na leto. Občini večino sredstev namenjata za preplastitve makadamskih površin, da bi tako omejili dvigovanje s svincem obremenjenega prahu. Sredstva namenjata tudi zamenjavi zemljin na območjih, kjer se gibljejo otroci, del sredstev pa je namenjen varovalni prehrani otrok v šolah.

V Črni so letos velik del od skupno 601.000 evrov pridobljenih sanacijskih sredstev za to občino namenili za nakup pometalnega stroja za mokro čiščenje javnih površin.