Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Minister Danijel Bešič Loredan je danes poudaril, da je za zamenjavo identitet dveh bolnikov, tako kot je bilo ugotovljeno v internem strokovnem nadzoru, odgovorno vodstvo bolnišnice. "Seveda je pa to vse v domeni sveta zavoda, tako da pričakujem, da se v naslednjih korakih o vseh poročilih inšpekcijskega in sistemskega nadzora svet zavoda kot nadzorni organ vendarle opredeli in bodo postopki izpeljani ustrezno, tako kot morajo biti," je še dodal.

Svet celjske bolnišnice se je namreč v torek seznanil z ugotovitvami nadzora, da se je zamenjava dveh bolnikov iz Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu zgodila ob predaji bolnikov med reševalcema ZD-ja Sevnica v triažo. Obravnaval je tudi odstopni izjavi direktorja bolnišnice Aleksandra Svetelška in strokovnega direktorja Franca Vindišarja, a odstopa niso sprejeli.

Ministrstvo za zdravje sprožilo postopke

Kot so na ministrstvu za zdravje zapisali v sporočilu za javnost, gre pri postopkih, ki so jih sprožili, za celovit nadzor glede izvajanja predpisov s področja opravljanja zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarovanja ter področja materialnega poslovanja.

Na ministrstvu za zdravje ugotavljajo, da obstajajo razlogi za sum, da so v primeru zamenjave dveh bolnikov v Splošni bolnišnici Celje nastale nepravilnosti v povezavi z organizacijo ali strokovnostjo delovnega procesa oziroma nepravilnosti v povezavi s kakovostjo in varnostjo dela.

Zato je Urad RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu v petek pozval Zdravniško zbornico Slovenije in Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, da za izvedbo strokovnega nadzora s svetovanjem imenujeta svoje člane v komisijo za izvedbo sistemskega nadzora, ki jo bo nato imenoval urad.

Ministrstvo je pozvalo vse bolnišnice, naj poročajo o ureditvi sprejema bolnikov na zdravljenje

Ministrstvo je vse bolnišnice pozvalo tudi k temu, da posredujejo informacije o tem, kako imajo urejen sprejem bolnikov na zdravljenje v bolnišnici, s poudarkom na varnostnih mehanizmih pri ugotavljanju in potrjevanju identitete bolnika.