Na ministrstvu za zdravje in na ministrstvu za šolstvo opozarjajo, da so pogovori o spolnosti v času odraščanja nujni. Foto: epa
Na ministrstvu za zdravje in na ministrstvu za šolstvo opozarjajo, da so pogovori o spolnosti v času odraščanja nujni. Foto: epa
plakat spolnost
Izjava, ki jo na pobudo ministrstva za šolstvo podpisujejo mladi. Foto: MŠŠ

Mladim svetujemo, da se pri tem koraku po nasvet obrnejo na osebo, ki ji zaupajo, vedno pa se lahko obrnejo tudi na osebnega zdravnika in ginekologa ali na nevladne organizacije, ki se s tem ukvarjajo.

Ministrstvo za zdravje
kondomi
Kondomi so ob dosledni in pravilni uporabi učinkovit način preprečevanja nosečnosti, okužbe s HIV, hkrati pa zmanjšujejo tudi možnost okužbe z drugimi spolno prenosljivimi boleznimi (SPO). Foto: BoBo

Dobra četrtina 15-letnikov je že imela spolne odnose, je pokazala raziskava HBSC 2010 (Health Behaviour in School Aged Children oz. Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju). Da so spolne odnose že imeli, je v raziskavi dejalo dobrih 28 odstotkov slovenskih petnajstletnikov, več fantov (32 odstotkov) kot deklet (25 odstotkov). Spolne odnose je že imelo 15 odstotkov gimnazijcev, 34 odstotkov tistih, ki obiskujejo srednje tehnične šole, in 48 odstotkov 15-letnikov, ki hodijo na poklicne šole.

Raziskava je pokazala, da so 15-letniki, ki so že imeli spolne odnose, pri zadnjem spolnem odnosu večinoma (85 odstotkov) uporabili vsaj eno izmed metod preprečevanja nosečnosti (sami ali pa njihov partner/ica). 15 odstotkov mladostnikov ob spolnem odnosu ni uporabilo zaščite.

Za mnenje o izsledkih raziskave smo povprašali ministrstvo za šolstvo (MŠŠ) oz. direktorat za zdravje in ministrstvo za zdravje (MZZ).

"Prezgodnja spolnost pogosto prinese razočaranje"
"Raziskava HBSC daje dragocene podatke o vedenjih, ki so povezana z zdravjem med slovenskimi mladostniki," odgovarjajo na ministrstvu za zdravje. Podatki zadnje raziskave, opravljene leta 2010, med drugim kažejo, da mladostniki stopajo v partnerske odnose mlajši ter tudi prej pričenjajo spolno življenje, kar je povezano tudi z večjimi tveganji na področju reproduktivnega zdravja.

"Prezgodnja spolna aktivnost v obdobju, ko mladostniki nanjo še niso ne čustveno ne osebnostno pripravljeni, pogosto prinese razočaranje," so prepričani na ministrstvu, kjer menijo, da je vzrokov, zakaj se mladi odločajo za zgodnje spolne odnose, veliko: od ljubezni, priložnosti in radovednosti do iskanja varnosti in pritiska vrstnikov.

O starosti oziroma zrelosti po njihovem mnenju ne govorimo le v telesnem, temveč tudi v čustvenem, psihičnem in socialnem smislu. "Ker pa se veliko mladih vseeno odloči za zgodnji spolni odnos, je smiselno, da so ustrezno poučeni o načinih zaščite," menijo.

Spolnost v šoli obravnavana celovito, ne zgolj biološko
Vedenje o spolnosti ni vključeno samo v naravoslovne predmete (biologijo), temveč tudi v druge predmete (družboslovje), pojasnjujejo na ministrstvu za šolstvo in šport, kjer si prizadevajo, da se spolnost v šolskem sistemu obravnava celovito in ne samo kot biološko vprašanje.

Poleg vedenja, ki je predpisano z učnimi načrti, je zato strokovni svet sprejel tudi dokument Koncept vključevanja zdravstvene vzgoje v kurikul, ki obravnava navedene vsebine kot medpredmetne in zato navaja šole k izvajanju navedenih vsebin tudi v okviru drugih oblik, ki jih ponujajo vzgojno-izobraževalni programi - razširjen program osnovne šole, razredne ure, naravoslovni dnevi, obvezne izbirne vsebine v gimnaziji ...

Akcija: Ponosen sem na (s)pol
Na ministrstvu za šolstvo in šport so zaradi zavedanja, da je določen delež mladostnikov spolno aktivnih že pri petnajstih letih, lansko šolsko leto oblikovali in začeli akcijo Ponosen sem na (s)pol. "Gre za izjavo o odgovorni in varni spolnosti, ki jo 25. maja podpišejo dijaki prvih letnikov na vseh srednjih šolah," pojasnjujejo.

Odziv mladih je bil po podatkih ministrstva izjemno pozitiven. Izjavo je lani tako podpisalo 21.665 dijakov prvih letnikov. Ker si na MŠŠ želijo, da bi tovrstno podpisovanje postalo tradicija, pa so tudi letošnjo generacijo prvih letnikov srednjih šol povabili, da izjave podpišejo, kar je storilo 21.266 dijakov. Podpisovanje so izkoristili zlasti za medsebojni pogovor ter razmislek o varnem in odgovornem spolnem odnosu.

Namero rahljanja in pogovora o nekaterih občutljivih temah, kot sta spolnost in kontracepcija, so zaznali tudi nekateri akterji civilne družbe, na ministrstvu so se z izjavo o odgovorni spolnosti tako pridružili projektu Tvoje življenje. Tvoja odgovornost. Poskrbi za kontracepcijo. Prav tako pa potekajo še nekatere druge dejavnosti, med drugim je izšel didaktično metodičen priročnik za učitelje z naslovom Varna izbira za odgovorno spolnost – O vama, razpisan pa je bil tudi seminar za učitelje s to tematsko vsebino.

MZZ: Mladi naj začnejo s spolnostjo, ko so pripravljeni
Na ministrstvu za zdravje izpostavljajo še dodatne programe, ki so usmerjeni v specifične skupine mladostnikov z bolj tveganim vedenjem. Gre predvsem za mladostnike, ki živijo v družinah s slabšim socialno-ekonomskim položajem, ki imajo nižja pričakovanja glede življenja in kariere in ki obiskujejo manj zahtevni srednješolski program. "Mladim je treba ponuditi celovite informacije ter jih spodbujati, da začnejo spolno življenje, ko so nanj pripravljeni," poudarjajo in dodajajo, naj bodo seznanjeni s tveganji v zvezi z okužbo z virusom HIV in drugimi spolno prenosljivimi boleznimi ter neželeno nosečnostjo.

Vključitev vsebin oz. uvedba spolne vzgoje v osnovnošolski in srednješolski kurikul je ena od prioritet Strategije preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV-om, ki jo je sprejela vlada. Pobuda za uvedbo spolne vzgoje v šole podpirajo tudi strokovnjaki s področja ginekologije. Zgodnja celovita vzgoja za zdravo spolnost pri mladih namreč ne vpliva na zgodnejše spolne odnose, temveč se pozitivno odraža v odgovornejšem spolnem vedenju.

Mladim svetujemo, da se pri tem koraku po nasvet obrnejo na osebo, ki ji zaupajo, vedno pa se lahko obrnejo tudi na osebnega zdravnika in ginekologa ali na nevladne organizacije, ki se s tem ukvarjajo.

Ministrstvo za zdravje