Foto: BoBo
Foto: BoBo

Projekt gradnje izolacijskega oddelka upravlja in v večinskem deležu financira ministrstvo za zdravje, ki je ustanovitelj Klinike Golnik. Na kliniki so pojasnili, da so na ministrstvo konec septembra poslali novelacijo investicijskega programa, oktobra pa so oddali tudi vlogo za gradbeno dovoljenje.

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je 25. marca v DZ-ju na poslansko vprašanje odgovorila, da vsi postopki v zvezi s projektom prenove oziroma novogradnje Klinike Golnik potekajo v skladu s časovnico in da naj bi bilo gradbeno dovoljenje izdano že aprila. Predvidena časovnica je bila, da bi se gradnja začela leta 2024 in zaključila leta 2027.

Predvidena vrednost celotne investicije z vključenim DDV-jem znaša 74 milijonov evrov. Od tega sta dve tretjini namenjeni gradnji, ena tretjina pa tehnološki in medicinski opremi ter drugim stroškom. Klinika Golnik ima sredstva za lastno udeležbo zagotovljena.

Sprva predvidena kvadratura novega objekta je znašala 7000 kvadratnih metrov neto. Po uvedbi novih, ostrejših zahtev za projektiranje zdravstvenih objektov pa se je povečala na 12.570 kvadratnih metrov. Kvadratura dvoposteljne bolniške sobe je denimo po starih smernicah znašala 20 kvadratnih metrov, po novih pa 35.

Prva dva meseca je projekt nastajal še po starih smernicah, nato so ga preprojektirali. Zato je kvadratura nove stavbe narasla, s tem pa tudi stroški, medtem ko vsebina projekta od vsega začetka ostaja enaka, so pojasnili na Kliniki Golnik in poudarili, da gre za bolnišnico prihodnosti, ki bo omogočala primerno obravnavo bolnikov tudi v najzahtevnejših razmerah.

Med epidemijo se je pokazala potreba po prostorih, ki bi bili tehnološko in arhitekturno prilagojeni na morebiten nov izbruh epidemije respiratornih okužb. V načrtu je predvidenih do 90 bolniških postelj, ki bodo urejene po najnovejših evropskih standardih in bodo bolnikom omogočale večjo kakovost ter varnost bivanja.

Nujnost gradnje novih prostorov

V novi stavbi bosta primerne prostore dobila laboratorij in bolniški oddelek za tuberkulozo. V pritličju sta načrtovana urgentna ambulanta in radiološki oddelek, nad njima pa oddelek za endoskopijo in intenzivni oddelek. V najvišjem nadstropju bosta dva bolniška oddelka in mikrobiološka laboratorija. Nekaj bolniških oddelkov bo ostalo v stari stavbi, kjer bodo tudi vse ambulante in diagnostične enote razen endoskopije, prav tako pa tudi trije laboratoriji in raziskovalni oddelek.

"Trenutno želimo znova vzpostaviti program rehabilitacije pljučnih bolnikov, vendar ga zaradi prostorske stiske ne moremo, saj nimamo več na voljo niti kvadratnega metra dodatnega prostora," so o pomenu nove stavbe povedali na kliniki.

Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik je terciarna ustanova. Kot taka opravlja najzahtevnejše posege in zdravljenja na podlagi najnovejših kliničnih spoznanj s področja pljučnih bolezni, pljučne onkologije in alergologije. Je tudi učna baza.

"Zato je gradnja dodatnih sodobno opremljenih prostorov za kliniko nujna," so poudarili. V primeru nove epidemije bi skupaj z novo infekcijsko kliniko v Ljubljani lahko poskrbeli za znaten delež bolnikov, pri čemer bi lahko ostale dejavnosti v drugih bolnišnicah potekale nemoteno.

Medtem se na Golniku obeta tudi gradnja nove bolnišnice Kirurgije Bitenc, kjer so rušitvena dela že stekla. Kot poudarjajo na Kliniki Golnik, tudi ta prinaša veliko korist zlasti bolnikom s pljučnim rakom, ki lahko tako na enem mestu prejmejo celotno zdravstveno obravnavo.