Trdno moramo vztrajati pri spremenjenih življenjskih navadah, pravi predsednica zbornice, ki bo to ostala najmanj še nekaj mesecev, saj so preložili volitve na čas po epidemiji. Foto: BoBo
Trdno moramo vztrajati pri spremenjenih življenjskih navadah, pravi predsednica zbornice, ki bo to ostala najmanj še nekaj mesecev, saj so preložili volitve na čas po epidemiji. Foto: BoBo

"Čeprav podatki kažejo, da se epidemija umirja, ne moremo pričakovati, da bo tako ostalo, če ne bomo upoštevali predpisanih ukrepov. Kolegi mi sporočajo, da se ljudje družijo v zasebnih prostorih in ta čas jemljejo kot dopust. Zato opozarjam vse prebivalce, da se držimo omejitvenih ukrepov, da bomo tako lažje preživeli to obdobje. Izigravanje teh pravil povzroča dodatne obremenitve zdravstvenih delavcev, ki so najbolj izpostavljeni možnosti okužbe," je ljudem sporočila Zdenka Čebašek Travnik, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije.

Ne smemo se slepiti, zdravstveno stanje prebivalstva se bo zaradi odsotnosti zdravstvenih storitev zelo verjetno poslabšalo. Zelo verjetno s tem tudi podražilo. Država bo morala ob svežnjih za oživljanje gospodarstva velik del denarja nameniti tudi za okrevanje zdravstva.

Zdenka Čebašek - Travnik

Zdravstvenega kadra še nekaj časa ne bo dovolj

Epidemija in čas, ko so zastali vsi nenujni zdravniški pregledi, bosta razmere krojila tudi po koncu omejevalnih ukrepov. "Razumljivo je, da bo večji naval bolnikov na različne zdravstvene storitve," pravi. A preiskave bodo potekale počasneje, saj bo treba vsakokrat poskrbeti za varovalno opremo zdravnikov in bolnikov, prostore pa zračiti in razkuževati. "Prav tako zdravnikov in preostalega kadra vsaj še nekaj časa ne bo dovolj, saj bodo še vedno delovali na področju dela z bolniki s covidom-19."

Zato je po njenih besedah treba pripraviti pravno podlago, da bodo v dnevno obravnavo bolnikov vključene vse zdravstvene kapacitete.

"Naročanje bolnikov po zdaj veljavnih aktih ne bo izvedljivo. Vse bo treba začeti na novo, seznama ni mogoče kar prenesti," je prepričana.

Z ukrepi vlade niso zadovoljni

Z ukrepi vlade na področju zdravstva v zbornici trenutno niso zadovoljni. Osebne varovalne opreme še vedno ni dovolj za vse zdravstvene delavce. A če je to še mogoče razumeti zaradi razmer na svetovnem trgu, pa ne razumejo, da ni urejeno sodelovanje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov s koncesijo v sistemu javnega zdravstva. "Javni zavodi pričakujejo njihovo vključevanje brez vsakršnih pogodb. To je nesprejemljivo. Ni poskrbljeno za zavarovanje odgovornosti niti za plačilo njihovega dela," opozarja in dodaja, da niso dobro vključeni niti v sistem nabave zaščitne opreme.

Zaščitne maske in druga zaščitna oprema so trenutno zelo iskano blago.
Zaščitne maske in druga zaščitna oprema so trenutno zelo iskano blago. "Proučujejo se možnosti, kako bi opremo za enkratno uporabo naredili spet varno. A poskusi niso obetavni. Razkuževanje opremo tako poškoduje, da ni več varna, naprave, ki je ne bi poškodovale, pa so težko dostopne ali jih ni mogoče uporabiti za množično uporabo. Vse to pomeni dodatno tveganje za zdravstvene delavce in tudi za bolnike," pojasnjuje predsednica zbornice. Foto: Reuters

Ne vem, v čem je težava, da se ljudje ne bi mogli držati ukrepov - maske, umivanje rok in socialna distanca. Priporočila, da bomo čistili vse prostore dvakrat na dan, so pomembna tudi zato, da se ljudi neprestano opozarja, da smo v epidemij in da, ko gremo v dvigalo, pomislimo, da se je tipk lahko dotaknil nekdo, ki je okužen. Trdno moramo vztrajati pri spremenjenih življenjskih navadah.

Zdenka Čebašek Travnik

"Neprilagodljivost zavoda za zavarovanje"

Posebno težavo po besedah predsednice zbornice predstavljajo zdravniki brez koncesije, ki so povsem izključeni iz sistema javnega zdravstva. Nimajo poslovnega sodelovanja z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, imajo pa licenco za delo, znanje in kapacitete, a ljudem ne morejo pomagati, ker se zaradi togih pravil ne morejo vključiti v sistem. Če bodo delali v svojih ambulantah, bodo bolniki samoplačniki. "Tako nastane absurdna situacija, ko imamo zdravnike, ki želijo delati, imajo kapacitete, a jih javni zdravstveni sistem ni sposoben vključiti."

Na to so že večkrat opozorili Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, a Zdenka Čebašek Travnik pojasnjuje, da dobijo le odgovor, da zavod deluje po zakonu. "Vsi se moramo prilagajati, upoštevati dodatna pravila, čas je, da to začne tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zanima me, koliko časa bo vlada tolerirala, da zasebni zdravniki ne morejo sodelovati znotraj sistema javnega zdravstva," se je vprašala.

Zdravniki sami ponujajo pomoč

A kljub vsemu so se tako zdravniki kot zobozdravniki – ne glede na status zaposlitve – organizirali in ljudem ponujajo različne oblike svetovanja po telefonu ali e-pošti, saj so osebni obiski pri zdravnikih omejeni. Zobozdravniki so po državi sami vzpostavili sedem točk nujnih ambulant, zobozdravniki pa se sami javijo za delo. S seboj pripeljejo tudi zobozdravstvene asistente, poudarja Čebašek Travnikova.

Kar nekaj zdravnikov in zobozdravnikov je pripravljenih vskočiti kot prostovoljci, kjer bi jih potrebovali. Kot prostovoljci bi delali tudi pripravniki in študentje 6. letnika medicinske fakultete. "Od ministrstva za zdravje pričakujem, da jih bodo čim prej razporedili."

"Za tolmačenje pogodbe je dovolj časa"

Je pa tako kot drugi zdravstveni delavci razočarana, da se je zapletlo pri odlogu izplačil dodatkov za izpostavljenost. "Nerazumljivo je, da je prišlo do nejasnosti prav pri izplačilih zanje. Drugje teh težav očitno nimajo. Za tolmačenje kolektivne pogodbe je bilo dovolj časa, tudi za tolmačenje pravil, ali je to potrebno prav v tem trenutku," je poudarila.