Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je prepričana, da je mnenje poslanca DeSUS-a Tomaža Gantarja osamljeno. Foto: BoBo
Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je prepričana, da je mnenje poslanca DeSUS-a Tomaža Gantarja osamljeno. Foto: BoBo

Čeprav nekateri menijo, da so volitve še daleč stran, vidimo, da nekateri silijo svoje zakone.

Matjaž Han, vodja poslanske skupine SD-ja
Tomaž Gantar
Poslanec DeSUS-a Tomaž Gantar vseskozi ostro nasprotuje noveli predvsem zaradi načina ureditve koncesij. Foto: BoBo

Tudi trditev ministrice, da se DeSUS ne zavzema za javno zdravstvo, je najmanj smešna.

Peter Vilfan, namestnik vodje poslanske skupine DeSUS-a
Cerar, Erjavec
Usoda akta naj bi bila odvisna predvsem od sestanka med premierjem Mirom Cerarjem in prvakom DeSUS-a Karlom Erjavcem. Foto: MMC RTV SLO
Koalicija brez dogovora o koncesijah v zdravstvu

Osnutek novele zakona o zdravstveni dejavnosti je po več mesecih koalicijskega usklajevanja dobila podporo SMC-ja in SD-ja, medtem ko je podpora DeSUS-a še negotova. Poslanska skupina stranke je namreč zdaj enotno proti, stališče pa bi se lahko spremenilo po načrtovanem sestanku med prvakom stranke Karlom Erjavcem in predsednikom vlade Mirom Cerarjem. Jabolko spora je področje koncesij.

Ministrica: Gantarjev glas je osamljen
Ministrica za zdravstvo Milojka Kolar Celarc zastopa dogovor iz koalicijske pogodbe, po kateri so se zavezali h krepitvi javnih zdravstvenih zavodov in transparentnosti pri podeljevanju koncesij. Zato bi koncesije podelila le, če javni zavod ne bi mogel več zagotavljati vseh potreb prebivalcev. Najglasnejšemu nasprotniku novele, poslancu DeSUS-a Tomažu Gantarju, pa očita, da zastopa interese zdravnikov zasebnikov in dosedanjo prakso, ko zdravniki iz javnega zavoda delajo pri koncesionarjih le po zanje finančno ugodnejših podjemnih pogodbah.

DeSUS zagovarja javno zdravstvo, vendar enakopravno obravnavo tako javnih zavodov kot koncesionarjev, zatrjuje na drugi strani Gantar, sicer bi lahko v kratkem pričakovali ustavno presojo zakona. Ministrica bi koncesije podelila le za dobo 15 let z možnostjo podaljšanja največ za 15 let, Gantar pa se zavzema za daljše obdobje ter za vmesno preverjanje in nadzor. Zakonu močno nasprotujejo tudi zdravniške organizacije, še posebej družinski zdravniki, ki opozarjajo, da se poveča smrtnost bolnikov, če se njihovi izbrani zdravniki menjavajo.

Ministrica verjame, da je Gantar osamljen med poslanci DeSUS-a, in meni, da si bo prek sestankov lahko pridobila večinsko podporo, tako da bi v četrtek vlada zakon potrdila in ga poslala na aprilsko sejo parlamenta, kjer računa na njegov uspeh.
Sprva je načrtovala sestanek s poslansko skupino DeSUS-a, a se ga ni udeležila. Zdaj računa, da bosta skupen jezik našla Cerar in Erjavec. Od sestanka med obema je odvisno, ali bo vlada že na prihodnji seji obravnavala novelo zakona.

DeSUS: Enotni smo
V DeSUS-u so odločno zavrnili navedbe predstavnikov SMC-ja glede neenotnosti poslanske skupine pri predlogih na področju zdravstva in take trditve, tudi ministričine, označili za neprimerne, nekorektne in neprofesionalne. Ministrica pa s tem, da je tokrat ni bilo na predvideno srečanje s poslanci DeSUS-a, po njegovih besedah ni nič izgubila, "tako kot tudi ne bi nič pridobila, če bi prišla", je dejal namestnik vodje poslanske skupine Peter Vilfan.

"Tudi trditev ministrice, da se DeSUS ne zavzema za javno zdravstvo, je najmanj smešna," je bil oster Vilfan. V programu DeSUS-a bo po njegovih besedah vedno navedeno zavzemanje za javno zdravstvo, javno šolstvo in socialno državo. Spomnil je še, da v DeSUS-u ves čas zastopajo stališča, ki jih na sestankih o zdravstveni reformi zagovarja njihov poslanec Gantar.

Gantar je o tej zadevi razpravljal z Erjavcem. Glede na to, da so po Gantarjevih besedah prišli do mrtve točke in glede na po njegovem mnenju nekorekten način, za katerega se je odločila ministrica, se je tudi Erjavec strinjal, da se je smiselno pogovarjati tudi na drugi ravni, torej s premierjem Cerarjem, je pojasnil Gantar.

Ta sestanek je po njegovih besedah namenjen temu, da se nekatere vsebinske rešitve še dorečejo. Če se bodo, verjetno ne bo težave pri podpori DeSUS-a, je pa vse odvisno od poteka pogovorov v prihodnjih dveh dneh o vsebini zakona.

Za Gantarja zaupnica nesmisela
Ob vprašanju, ali so pripravljeni na kompromise, je Gantar odgovoril, da so predlogi DeSUS-a pošteni in v skladu s koalicijskim sporazumom. "Treba je še enkrat brez pretiranih čustev o tem razpravljati," je dejal, a dodal, da bodo brez dvoma vztrajali pri zapisanem v koalicijskem sporazumu.

Sicer pa ne vidi smisla, da bi kdor koli vezal zaupnico na sprejetje novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Ta zakon namreč po Gantarjevem mnenju nima prav nobene veze z reformo ali učinkovitimi ukrepi na področju zdravstva.

Han: Noben zaplet ni dober
Vodja poslanske skupine SD-ja Matjaž Han je glede nesoglasja med koalicijskimi strankami dejal, da noben zaplet med njimi ni dober. A tokrat gre po njegovem mnenju bolj za spor dveh posameznikov, ki oba verjameta v svoj prav, misleč na ministrico in Gantarja. Ta bi se morala po Hanovem mnenju znova pogovoriti. Sicer pa Han Gantarja v nekaterih pogledih razume, ker "so nekatere zadeve šle preveč osebno".

Glede vse pogosteje koalicijsko neusklajenih zakonov v postopku pa je Han spomnil, da so v SD-ju že velikokrat nasprotovali določenim pomembnim zakonom na vladi, pa so ti vseeno brez težav prestali proceduro. "Čeprav nekateri menijo, da so volitve še daleč stran, vidimo, da nekateri silijo svoje zakone," je Han ošvrknil predvsem SMC. Ta stranka se po njegovih besedah ne ozira na koalicijski partnerici, zaradi česar se lahko pojavijo težave pri zagotavljanju glasov.

Zadnje čase je bilo sicer že več špekulacij o tem, da utegne ministrica za zdravje na sprejetje zakona o zdravstveni dejavnosti vezati svoj mandat oz. zaupnico. "Hvala bogu, če bi jo vezala," je dejal Han, ki bi zaupnico pozdravil, če "ima zagotovljenih 46 glasov".

Kaj dejansko predvideva predlog novele?
Predlog novele, ki je bila v javni razpravi oktobra 2015, je že objavljen med gradivi v vladni obravnavi. Novela med drugim določa, da mora imeti izvajalec zdravstvene dejavnosti zaposlenega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, ki mora med drugim imeti najmanj pet let delovnih izkušenj na strokovnem področju, za katerega se izdaja dovoljenje.

Novela tudi opredeljuje konkurenčno prepoved v zdravstvu, pri čemer lahko zdravstveni delavec, ki je zaposlen v javnem zdravstvenem zavodu, opravlja zdravstvene storitve pri drugem javnem zavodu na podlagi pisnega obvestila svojemu delodajalcu. Pri zasebniku pa lahko dela največ v obsegu osmih ur na teden, pred tem pa mora dobiti soglasje delodajalca. Če bo zdravstveni delavec pri drugem izvajalcu dejavnosti delal v nasprotju s pogoji in omejitvami, ki jih določa novela, ga bo lahko delodajalec odpustil.

Predlog novele med drugim podrobno ureja področje nadzorov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in na novo opredeljuje tudi oglaševanje zdravstvenih storitev. Določa tudi tiste storitve, ki jih zasebniki ne smejo opravljati.

Glede koncesij, okoli katerih se je dvignilo največ prahu, predlog novele določa, da se podeljujejo za določen čas, in sicer za obdobje 15 let, obdobje podelitve koncesij pa se lahko podaljša še najdlje za 15 let.

Novela zakona ureja tudi priznavanje kompetenc za medicinske sestre s srednješolsko izobrazbo, ki že vrsto let opravljajo dela, za katere se od leta 2004 zahteva visoka izobrazba.


Čeprav nekateri menijo, da so volitve še daleč stran, vidimo, da nekateri silijo svoje zakone.

Matjaž Han, vodja poslanske skupine SD-ja

Tudi trditev ministrice, da se DeSUS ne zavzema za javno zdravstvo, je najmanj smešna.

Peter Vilfan, namestnik vodje poslanske skupine DeSUS-a
Koalicija brez dogovora o koncesijah v zdravstvu