Kdo bo sedel na vroči stol generalnega direktorja UKC Ljubljana? Foto: BoBo

Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana po imenovanju Aleša Šabedra na mesto ministra za zdravje išče novega prvega moža s polnim mandatom. Kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja ga zdaj vodi Teodor Žepič, ki je lani prevzel poslovno vodenje pediatrične klinike. Že pred časom je nakazal, da gre njegov razmislek v smeri prijave na razpis.

Kalan Živčečeva je v javnem pismu ob prijavi na razpis zapisala, da bo s svojim znanjem, izkušnjami, voljo in ekipo prispevala k urejenemu delovanju kliničnega centra, prav tako pa namerava s konsolidacijo procesov in organizacije utrditi finančno poslovanje največje slovenske zdravstvene ustanove.

Pavlin je napovedal, da bo svoj program dela predstavil na tiskovni konferenci v prihodnjih dneh. Nekdanji župan Dobrepolja se je prijavil že na prejšnji razpis, na katerem so nato za novega direktorja UKC-ja izbrali Šabedra.

Štiriletni mandat
Za generalnega direktorja UKC Ljubljana je lahko imenovan kandidat z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih s področja organizacije, vodenja in upravljanja. Kandidati morajo predložiti program dela in razvoja UKC Ljubljana, med pogoji pa je tudi nekaznovanost in znanje enega tujega jezika. Mandat traja štiri leta, generalni direktor pa je po poteku mandatne dobe lahko znova imenovan na ta položaj.

Rok za prijavo na razpis se izteče v torek, prijavljeni kandidati pa bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva objave razpisa. Razpisna komisija bo preverila izpolnjevanje pogojev prijavljenih kandidatov in o tem poročala svetu UKC-ja. Ta bo nato pregledal programe dela kandidatov ter z njimi opravil morebitne razgovore.

Tujih kandidatov ni na pretek
Kot je napovedal predsednik sveta zavoda Jože Golobič, ima svet UKC Ljubljana namen novega generalnega direktorja imenovati na naslednji seji, ki bo 11. julija. Svetu zavoda je sicer v vodo padla ideja, da bi direktorja iskali v tujini. Izmed treh pozvanih je ponudbo poslala le ena mednarodna kadrovska agencija, ki pa očitno ni prepričala članov sveta zavoda. Kot je ugotavljal Golobič, je paket, ki ga ponujajo, "izjemno neatraktiven za kakršne koli kandidate iz tujine".

Pretekle izkušnje kažejo, da vodenje UKC Ljubljana ni lahka naloga. Generalni direktorji so se menjavali precej pogosto. Žepič je 14. človek na čelu UKC-ja in sedmi v zadnjih desetih letih.