Adriatic Slovenica zvišuje premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Foto: BoBo
Adriatic Slovenica zvišuje premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Foto: BoBo

V Zavarovalnici Adriatic Slovenija pravijo, da so bili premije primorani povišati, saj da morajo v vsakem trenutku izpolnjevati obveznosti iz zavarovalnih pogodb, stroški zdravstvenih storitev pa se v zadnjih letih povišujejo.

Kot so še pojasnili, se stroški povišujejo zaradi visoke stopnje zaposlenosti, visoke gospodarske rasti, ukrepov zdravstvene politike, ukrepov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja, in višanja cen storitev.

Osnovna mesečna premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri Adriatic Slovenica zdaj sicer znaša 31,98 evra. Odločitev o povišanju pa sledi potezi drugih dveh zavarovalnic, ki v Sloveniji ponujata dopolnilno zdravstveno zavarovanje, Vzajemni in Triglavu, ki sta mesečno premijo povišali s septembrom. Polna mesečna premija se je pri Vzajemni podražila za 3,7 evra, in sicer z 31,97 na 35,67 evra. Zavarovanci pri Triglavu pa morajo od septembra za dopolnilno zavarovanje na mesec odšteti 35,55 evra. Pred podražitvijo je premija znašala 32,99 evra.

Še v avgustu, ko je odločitev o povišanju sporočil Triglav, v Adriaticu Slovenica povišanja premije niso načrtovali. So pa napovedali, da bo ob nespremenjenih trendih povečanja obsega doplačil iz prve polovice letošnjega leta potrebna korekcija premije. Vse tri zavarovalnice so ob povišanju stroškov opozorile na višje stroške in večji obseg zdravstvenih storitev.