Število nosečnic sicer upada, a so vse bolj informirane in zahtevne. Foto: Reuters

V zdravstveni sistem nenehno vstopajo nove generacije žensk, ginekologi pa imajo že zdaj preveliko število opredeljenih bolnic, kar vodi v manj kakovostno obravnavo in dolge čakalne dobe. Kot so pojasnili na Zdravniški zbornici Slovenije, bi potrebovali najmanj 30 novih ginekoloških timov, saj je bilo lani na ginekologa povprečno opredeljenih okoli 4.800 žensk, nekateri ginekologi pa skrbijo tudi za več kot 7.000 bolnic. Še sprejemljivo število po oceni razširjenega strokovnega kolegija za ginekologijo in porodništvo pa je 4.000 bolnic na en ginekološki tim.

Na dan zavrnejo od 10 do 20 bolnic, ki še nimajo ginekologa

Plačilo je za vse ginekologe enako, ne glede na to, za koliko žensk skrbijo, je opozorila ginekologinja v domžalskem zdravstvenem domu Petra Meglič, ki ima opredeljenih okoli 6.200 bolnic. V njeni ambulanti na dan zavrnejo od 10 do 20 žensk, ki še nimajo izbranega ginekologa.

Problematična je tudi starostna struktura ginekologov, saj so ti vse starejši, ginekološki kader se namreč pomlaja prepočasi. Leta 2017 je bilo od 361 aktivnih ginekologov 160 starejših od 50 let in 82 starejših od 60 let. "Mladi specialisti imajo raje delo v bolnišnici, ker je ambulantno delo izredno specifično s stalnim visokim tempom, da lahko obdelamo maso žensk," je stanje orisala Megličeva.

Ginekologi pri 700.000 opredeljenih ženskah na leto opravijo več kot 1,5 milijona pregledov. Pravico do vpisa ginekologa imajo vsa dekleta, starejša od 13 let, najvišja starost bolnic ni določena. Starejših bolnic je zaradi staranja populacije vse več.

Brez ginekologa bi v prihodnjih petih letih lahko ostalo 300.000 žensk

V prihodnjih petih letih bi lahko zaradi upokojevanja brez svojega ginekologa ostalo 300.000 žensk. V preteklih letih je bilo po besedah ginekologinje Renate Završnik Mihič razpisanih premalo specializacij, da bi pokrili kadrovski primanjkljaj, ki bo nastopil z upokojevanjem. Že zdaj je odprtih več razpisov za ginekologe, a traja po več mesecev, da se mesto zapolni. Po mnenju sogovornic je specializacija ginekologije in porodništva med mladimi zaželena, vsi novi specialisti tudi dobijo zaposlitev, vendar ne nujno na delovnem mestu, ki bi si ga želeli.

Število nosečnic sicer upada, a so vse bolj informirane in zahtevne, so ginekologinje opisale ambulantno delo. "Vsako leto v rodno obdobje vstopajo nove generacije žensk, ki bi jim morali nameniti največjo skrb," je opomnila Tinkara Srnovršnik, ki je v Ljubljani edina ginekologinja, ki še sprejema nove bolnice.

Ministrstvo za zdravje: Razpisanih specializacij je dovolj

Ministrstvo za zdravje je v letu 2018 za celotno območje Slovenije določilo 18 specializacij iz ginekologije in porodništva. To po njihovem mnenju omogoča nemoteno delo tako na primarni ravni zdravstvene dejavnosti kot na sekundarni ravni, so zapisali v odzivu na današnja opozorila ginekologov o preobremenjenosti in kadrovski stiski.

Specializacije s področja ginekologije in porodništva je do julija 2017, ko je to prevzelo ministrstvo za zdravje, v skladu s potrebami in starostno strukturo načrtovala Zdravniška zbornica Slovenije. Zaradi petletnega trajanja specializacij in predvidenega upokojevanja v letu 2019 je bilo treba nadomeščanja načrtovati vnaprej.

Število specializacij pa je lani prvič določilo ministrstvo. Odločitev glede specializacij je temeljila na podatkih, ki jih določa zakon o zdravniški službi, torej potrebah izvajalcev, mreži javne zdravstvene službe, podatkih iz registra zdravnikov in potreb prebivalstva, kot so čakalne dobe in obolevnost.

Za mnenje glede predloga števila specializacij po posameznih specialnostih so bili zaprošeni tudi nacionalni koordinatorji. Podatke sta prispevala tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Kot so spomnili, je število mest za specializacije določeno glede na obstoječe število specialističnih mest, predvidenih potreb v prihodnjih od petih do sedmih letih, povprečja EU-ja in zmožnosti sistema za sprejem novih specializantov. Ministrstvo teži k določanju čim bolj stalnega, predvidljivega, uravnoteženega in stabilnega števila mest za specializacije v prihodnjih letih, so še opisali potek določanja števila razpisanih specializacij.

Sloveniji manjka vsaj 30 ginekologov