Lani je bilo v Sloveniji zaradi bolniških odsotnosti izgubljenih več kot 12 milijonov delovnih dni. Med razlogi za povečanje bolniških dopustov najdemo vedno poznejše upokojevanje, rast zaposlenosti, pa tudi manko ukrepov za učinkovitejšo rehabilitacijo in preventivo. Foto: Reuters
Lani je bilo v Sloveniji zaradi bolniških odsotnosti izgubljenih več kot 12 milijonov delovnih dni. Med razlogi za povečanje bolniških dopustov najdemo vedno poznejše upokojevanje, rast zaposlenosti, pa tudi manko ukrepov za učinkovitejšo rehabilitacijo in preventivo. Foto: Reuters

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je bilo lani izgubljenih dobrih 12 milijonov delovnih dni, največ, to je 10,5 milijona, zaradi bolezni in poškodb zunaj dela. Leta 2014 je bilo po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) izplačanih 225 milijonov evrov bolniških nadomestil, lani pa že 347 milijonov evrov. Razlogi so delno objektivne narave, kot je denimo pokojninska reforma, rast plač in s tem osnove, po drugi strani pa niso bili sprejeti ukrepi učinkovite poklicne rehabilitacije in preventive.

Eden od razlogov za naraščanje izdatkov za bolniška nadomestila je rast zaposlenosti, v tem času se je število aktivno zaposlenih povečalo za skoraj 100.000. Razlog tiči tudi v pokojninski reformi, ki spodbuja ljudi, da ostanejo dalj časa aktivni na trgu dela.

Ana Vodičar, ZZZS: "V letu 2014 smo izplačali 33,8 odstotka deleža izdatkov za zavarovance, ki so starejši od 51 let, lani pa je bila ta številka za deset odstotkov višja."

Najvišje bolniško nadomestilo lani je znašalo 22.000 evrov. Bi morali znesek navzgor omejiti? Foto: Reuters
Najvišje bolniško nadomestilo lani je znašalo 22.000 evrov. Bi morali znesek navzgor omejiti? Foto: Reuters

Problematične dolgotrajne odsotnosti

Največjo skrb pa vzbuja predvsem rast dolgotrajnih odsotnosti. Leta 2014 je bilo denimo v staležu več kot leto dni 3.300 ljudi, lani že 8.500. "V letu 2014 jih ni bilo niti 300, zdaj pa podatki kažejo, da imamo že več kot 1.400 posameznikov, ki so v bolniškem staležu že več kot tri leta," je navedla Vodičarjeva.

Eden od razlogov za dolgotrajne bolniške odsotnosti je po njenih besedah dejstvo, da je ureditev sistema zdravstvenega zavarovanja veliko dobrohotnejša, kot je na področju invalidskega zavarovanja. Če primerjamo zneske – povprečna invalidska pokojnina je bila lani okoli 500 evrov, povprečni znesek izplačanega bolniškega nadomestila pa 1.280 evrov.

Zadnja pokojninska reforma je bila sprejeta, ne da bi se istočasno razmišljalo o prilagoditvi delovnih mest starajoči družbi, nujni so tudi ukrepi za individualno učinkovito poklicno rehabilitacijo. "Sprejeti je treba takšne ukrepe, da se bo z varovanci začelo aktivno ukvarjati že po treh ali štirih mesecih bolniške odsotnosti, torej, da do dolgotrajnih bolniških staležev sploh ne bi prihajalo," je še dodala.

ZZZS predlaga tudi razmislek o časovni omejitvi, pa tudi o omejitvi višine nadomestila. Lani je bilo izplačano najvišje bolniško nadomestilo skoraj 22.000 evrov mesečno.