Letošnje poletje je v UKC Maribor znosnejše. Foto: BoBo

Po besedah Jureta Pograjca, v UKC Maribor zadolženega za investicije, so s pomočjo omenjenega denarja namestili 132 notranjih klimatskih naprav na šestih različnih oddelkih. Na oddelku za žilno kirurgijo so za zdaj namestili deset enot, na oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja 34, v porodnišnici 57, na oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo 22, na gastroenterološkem oddelku in oddelku za intenzivno interno medicino pa po štiri enote.

Ob tem so kupili še en večji klimat, ki bo zagotavljal prezračevanje in hlajenje prostorov interno-intenzivne nege, za kar so odšteli nekaj manj kot 100.000 evrov. "Večina del je v zaključni fazi in bodo končana predvidoma do konca naslednjega tedna," je povedal Pograjc. Ambiciozne načrte v povezavi s tem je napovedal tudi za prihodnje leto, ko načrtujejo podobno vsoto denarja za klimatizacijo devetih etaž v hospitalni stolpnici, s čimer bo projekt v tem objektu zaključen.

Operacijski blok hladijo z agregatoma
V bolnišnici pa so opozorili tudi na nujnost zagotovitve hlajenja operacijskega bloka, kjer to trenutno počnejo z dvema hladilnima agregatoma, od katerih je eden star že 23 let. V zadnjih letih se zaradi dotrajanosti pojavlja vedno več okvar, zaradi česar morajo v času previsokih temperatur po besedah Vogrina nekatere operacije celo odpovedati. Za izboljšanje razmer so februarja na ministrstvo za zdravje poslali investicijsko dokumentacijo, da bi investicijo sofinancirala država. Naložba za zamenjavo dveh hladilnih agregatov in treh novih hladilnih stolpov je ocenjena na skoraj 1,6 milijona evrov, pri čemer je predvidena udeležba države dobrih 1,2 milijona evrov, a za zdaj pozitivnega odgovora ministrstva še nimajo.

Uspešne akcije zbiranja donacij
Potem ko se je njihova akcija zbiranja donacij v tem primeru izkazala kot uspešna, so se na pobudo Vogrina in direktorja podjetja Lumar Marka Lukića odločili ustanoviti iniciativni odbor za zbiranje donacij UKC Maribor. Kot je povedal Lukić, si bo ta trajno prizadeval k izboljšanju razmer in nabavi nujno potrebne opreme ter aparatov.

Prvi korak sicer trajnega projekta je zbiranje sredstev za nov otroški ventilator z vgrajeno najnovejšo tehnologijo za nadzor stanja pljuč. Kot ambasadorja sta k akciji pristopila tudi član svetovno uveljavljene zasedbe 2Cellos Luka Šulić in kapetan mariborskih nogometašev Marcos Tavares.

Nekoliko znosnejše poletje v UKC Maribor