Onkološki inštitut je vrhunska ustanova z mednarodnim ugledom, poudarja Remškar. Foto: BoBo
Onkološki inštitut je vrhunska ustanova z mednarodnim ugledom, poudarja Remškar. Foto: BoBo

Remškar, ki je v svetu predstavnik ustanovitelja, poudarja pomen ustreznega dela tudi s finančnega vidika. "Menim, da smo v razmerah, ko je treba tudi v svetih javnih zavodov delati drugače," je dejal po seji. Po njegovem mnenju morajo vsi začutiti, da so "časi spremenjeni, da je finančna situacija takšna, kot je, in da na enak način ne bo več mogoče delati naprej".

Poudarja pa, da je Onkološki inštitut vrhunska ustanova z mednarodnim ugledom, kakršne koli premike v takšni instituciji pa je treba delati zelo "subtilno". "Obremenitev je še zlasti na področju onkološke internistike izjemno velika, a so tudi neracionalnosti in tu ne naredimo korakov, ki bi jih morali," je sklenil.

Za zamenjavo predstavnikov ustanovitelja v svetu Onkološkega inštituta se je minister za zdravje Tomaž Gantar odločil maja, ker se po njegovem mnenju svet zavoda ni ustrezno odzval na poročilo o upravnem nadzoru inštituta. To je po ministrovih besedah močno obremenjujoče za vodstvo inštituta. Vlada je septembra v svet inštituta za preostanek mandata poleg Remškarja imenovala še Borisa Pleskoviča, Omarja Hanuno, Ksenijo Sever in Andreja Pengova. Dozdajšnja predsednica sveta je bila Barbara Jamnik.

Člani sveta so na današnji seji sklenili tudi, da se v skladu z zakonom za uravnoteženje javnih financ z generalno direktorico inštituta Anico Žličar sklene dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja, in sicer do izteka njenega mandata 1. aprila 2013. V tem času bodo izvedli razpis za novega generalnega direktorja inštituta.