Pomurske lekarne imajo v Pomurju 15 lekarn in nekaj več kot 90 zaposlenih. Foto: BoBo
Pomurske lekarne imajo v Pomurju 15 lekarn in nekaj več kot 90 zaposlenih. Foto: BoBo
Ivan Zajc
Murskosoboška občina nasprotuje, da bi Ivan Zajc še naprej vodil Pomurske lekarne. Foto: TV Slovenija

Ker Zajc ni dobil soglasja kadrovske komisije Mestne občine Murska Sobota, mestni svet o tem ni glasoval. Zato bo razpis za direktorja treba ponoviti. Tako je svet zavoda Pomurskih lekarn na včerajšnji seji Ivana Zajca z 19 glasovi za, enim proti in enim vzdržanim znova imenoval za vršilca dolžnosti direktorja.

Če Mestne občine Murska Sobota ne bodo zaprosili za soglasje, se utegne spet zaplesti. Po mnenju sodišča Pomurske lekarne namreč nimajo zakonitega zastopnika. Z domnevnim kršenjem postopkov javnega naročanja Pomurskih lekarn se bo očitno ukvarjalo tudi ljubljansko okrajno sodišče.

Kršenje pravil javnega naročanja?
Pomurske lekarne imajo v Pomurju 15 lekarn in nekaj več kot 90 zaposlenih. Temu, da bi jih še naprej vodil Ivan Zajc, nasprotuje Mestna občina Murska Sobota. Očitajo mu kršenje pravil javnega naročanja. Svet zavoda in zaposleni pa trdijo, da so javna naročila v Lekarnah sistemska težava in da gre za neupravičene očitke. Predsednica sveta zavoda Pomurskih lekarn Polonca Fiala Novak je po seji dejala: ''Podporo, kot vidimo, ima tako s strani zaposlenih kot tudi s strani občin ustanoviteljic. V tem trenutku lahko povem, da bomo sprejeli vse postopke za normalno delovanje Pomurskih lekarn.''

Včerajšnjo odločitev sveta zavoda je predstavnik Mestne občine Murska Sobota Srečko Đurov komentiral z besedami: "To samo potrjuje našo trditev, da so Pomurske lekarne ugrabljene. Na srečo živimo v pravni državi in verjamem, da ga bodo organi pregona in nadzora rešili.''

Domnevne kršitve postopkov javnega naročanja pod drobnogledom državne revizijske komisije in sodišča
''Državna revizijska komisija je v zvezi s Pomurskimi lekarnami prejela naznanilo Nacionalnega preiskovalnega urada in prijavo oškodovanca,'' je povedal predsednik državne revizijske komisije Borut Smrdel in dodal, da so postopek začeli po uradni dolžnosti in ga predali okrajnemu sodišču v Ljubljani.

''Lahko potrdim, da je državna revizijska komisija v mesecu marcu vložila obdolžilni predlog zoper pravno osebo Pomurske lekarne in dve odgovorni osebi tega javnega zavoda, v katerem jim očita oddajanje javnega naročila brez ustreznega postopka oziroma več naročil brez ustreznega postopka. V primerih, ko je za neki prekršek predvidena stranska sankcija izločitve iz postopka javnega naročanja - in takšno je dejansko stanje tudi v tej zadevi – je potreben redni sodni postopek. Torej v tem primeru državna revizijska komisija ne more izvesti hitrega prekrškovnega postopka, v katerem bi sama izdala odločbo, ampak vloži obdolžilni predlog na pristojno sodišče. To je trenutna faza tega postopka. Pri oddaji javnega naročila brez ustreznega postopka gre za enega hujših prekrškov, ki jih opredeljujejo predpisi s področja javnega naročanja. Za ta prekršek je predpisana globa od 25.000 do 100 tisoč evrov za pravno osebo in od 500 do 2000 evrov za odgovorno osebo. Prav tako je za ta prekršek stranska sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja za odgovorno osebo naročnika. Torej ta oseba ne sme sodelovati ali odločati v postopkih javnega naročanja za tri leta od pravnomočnosti odločbe,'' je pojasnil Borut Smrdel.

Zajc ima podporo sveta zavoda
Po tokratni seji sveta zavoda Pomurske lekarne je Ivan Zajc povedal: ''Ugotavljam, da imam še vedno podporo sveta zavoda, zaposlenih in večine občin ustanoviteljic.'' V zvezi s postopkom na državni revizijski komisiji je dodal: ''Mi zaenkrat nismo dobili nobenega odziva. Predali smo določene dokumente in podatke, vendar tega sklepa nimamo. Nismo informirani o tem."

O javnih naročilih tudi parlamentarna komisija za nadzor javnih financ
Ko je član sveta zavoda in direktor Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota Srečko Đurov člane sveta zavoda vnovič opozoril na nespoštovanje pravil javnega naročanja v Pomurskih lekarnah in sklepe parlamentarne Komisije za nadzor javnih financ, se je vnela burna razprava.

Komisija, ki ji predseduje Andrej Šircelj in je imela poglavitno pod drobnogledom nakup medicinske opreme v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, je sredi marca sklenila, da "poziva Nacionalni preiskovalni urad, Državni revizijsko komisijo in Računsko sodišče Republike Slovenije, da v skladu s svojimi pristojnostmi in veljavno zakonodajo sprožijo ustrezne postopke zoper odgovorne direktorje in člane svetov zavodov v tistih javnih zavodih, ki za nabavo ne izvajajo postopkov javnega naročanja."

Komisija je omenjene institucije še pozvala, "naj državnemu zboru vsake tri mesece poročajo o sproženih postopkih zoper direktorje in člane svetov zavodov v tistih javnih zavodih, ki za nabavo ne izvajajo postopkov javnega naročanja.''

Predsednik sindikata farmacevtov Slovenije in predstavnik zaposlenih v svetu zavoda Damir Domjan je po vprašanju Srečka Đurova, kdo bo plačal morebitno globo za kršitve postopkov javnega naročanja, med drugim povedal: ''Mestna občina Murska Sobota je z očitki v zvezi z javnimi naročili tako ali tako že seznanila vse institucije. Treba je že enkrat prekiniti z grožnjami in podtikanji. Naj pristojne institucije opravijo svoje delo in pričakujem, da ga bodo opravile objektivno. Potem bomo sprejeli nadaljnje odločitve. Občini bi moralo biti v interesu, da ne pljuva po svojem javnem zavodu. Od župana in direktorja občinske uprave pa bi pričakoval, da s svojim ugledom pomagata reševati sistemski problem javnega naročanja v lekarnah, da se zažene kolesje na ministrstvu za javno upravo in na ministrstvu za zdravje. Ne pa da se ruši javni zavod.''

Vse kaže, da te zgodbe o Pomurskih lekarnah še ne bo tako hitro konec, in očitno bodo zdaj na vrsti še sodni mlini.