ZZZS načrtuje tudi dvig odhodkov za nadomestila plače za čas bolniškega dopusta za 33 milijonov evrov, predvsem zaradi staranja delavcev in zadnje pokojninske reforme, kar povečuje stopnjo obolevnosti delavcev. Foto: BoBo
ZZZS načrtuje tudi dvig odhodkov za nadomestila plače za čas bolniškega dopusta za 33 milijonov evrov, predvsem zaradi staranja delavcev in zadnje pokojninske reforme, kar povečuje stopnjo obolevnosti delavcev. Foto: BoBo

V primerjavi s preteklim letom se bodo prihodki povečali za 162 milijonov evrov, največ dodatnega denarja pa bo šlo za povečanje programa zdravstvenih storitev.

Za boljše vrednotenje programov, uvajanje novih programov, širitve obstoječih programov ter za skrajševanje nedopustnih čakalnih dob bodo glede na predlog finančnega načrta namenili 106 milijonov evrov.

Vrednost in obseg enkratnih dodatnih programov za skrajševanje nedopustnih čakalnih dob, določenih za lansko leto v višini 28,5 milijona evrov, bo deloma postal redni program zdravstvenih storitev, del pa se še naprej plačuje kot enkratni dodatni program. Poleg tega pa je letos predvideno še dodatno povečanje sredstev za skrajševanje nedopustnih čakalnih dob, in sicer za osem milijonov evrov, kar je petkrat več kot v letu 2016.

ZZZS načrtuje tudi dvig odhodkov za nadomestila plače za čas bolniškega dopusta za 33 milijonov evrov, predvsem zaradi staranja delavcev in zadnje pokojninske reforme, kar povečuje stopnjo obolevnosti delavcev.

Zaradi uvajanja novih in dragih zdravil ter zaradi večje porabe ZZZS povečuje odhodke za zdravila na recept in za bolnišnična zdravila. Stroški se bodo, če bo finančni načrt sprejet, povečali za 16 milijonov evrov.

Po podatkih ZZZS-ja bo na voljo slabih 80 milijonov evrov za boljše vrednotenje programov zdravstvenih storitev. To pomeni okoli petodstoten dvig cen zdravstvenih storitev za vse dejavnosti.

Načrtovani prihodki omogočajo tudi dvig cen zdravstvenih storitev, ki so še vedno na ravni iz leta 2014.