Dejansko čezmerno prehranjenih in debelih otrok in mladostnikov v Sloveniji naj bi bilo precej manj, kot kažejo študije. Foto: BoBo
Dejansko čezmerno prehranjenih in debelih otrok in mladostnikov v Sloveniji naj bi bilo precej manj, kot kažejo študije. Foto: BoBo
false
Število odraslih debelih se je povzpelo s 100 milijoni leta 1975 na 671 milijonov v letu 2016, pri čemer je 390 milijonov žensk, kar predstavlja 15 odstotkov populacije, in 281 milijonov moških, kar je 11 odstotkov populacije. Foto: Pixabay

Raziskovalci SLOfit-a so sodelovali v mednarodni študiji, ki so jo ob svetovnem dnevu debelosti objavili v znanstveni reviji The Lancet. V njej ugotavljajo, da se je v zadnjih 40 letih po vsem svetu število debelih otrok in mladostnikov, starih od pet do 19 let, povečalo za desetkrat.

Če se bo tako nadaljevalo, bo leta 2022 na svetu več debelih kot podhranjenih otrok in mladostnikov, je eden glavnih sklepov študije, ki je potekala pod vodstvom Imperial College London in Svetovne zdravstvene organizacije.

To je najobširnejša epidemiološka študija na svetu doslej. Vanjo je bilo vključenih 130 milijonov ljudi, raziskovalci pa so analizirali indeks telesne mase in spremembe v debelosti po posameznih območjih sveta od leta 1975 do leta 2016, so sporočili s Fakultete za šport Univerze v Ljubljani.

Debelost med otroki in mladino v zadnjih letih narašča
Analize kažejo, da je pojavnost debelosti med otroki in mladino v zadnjih letih, svetovno gledano, poskočila in se še povečuje, zlasti v nerazvitih državah in državah v razvoju. Po drugi strani je zaznati umiritev trenda v razvitih državah, čeprav je raven debelosti še vedno nesprejemljivo visoka, so navedli raziskovalci.

V letu 2016 je bilo po vsem svetu 50 milijonov debelih deklet, kar predstavlja šest odstotkov populacije, in 74 milijonov debelih fantov, ker je osem odstotkov populacije. Medtem je bilo zmerno ali močno nedohranjenih deklet 75 milijonov in fantov 117 milijonov.

Če k debelim prištejemo še 213 milijonov čezmerno prehranjenih otrok in mladostnikov pod pragom debelosti, ugotovimo, da je leta 2016 na svetu živelo 56 odstotkov več otrok, ki imajo preveč kilogramov v primerjavi z otroki s premalo kilogrami. Če se bo sedanji trend nadaljeval, potem bo leta 2022 na svetu več debelih kot nedohranjenih otrok in mladostnikov, ugotavljajo raziskovalci.

V Evropi je največji delež debelih deklet na Malti, in sicer 11,3 odstotka populacije, največ debelih fantov pa v Grčiji, in sicer 16,7 odstotka populacije. Poleg teh dveh držav po debelosti prednjačijo še druge sredozemske države, in sicer Italija, Španija in Portugalska.

Pravočasni ukrepi Slovenije
Stanje v Sloveniji je po navedbah raziskovalcev boljše, vendar kljub temu še vedno skrb vzbujajoče. Primerjava čezmerne prehranjenosti v 200 državah kaže, da so slovenski fantje na 91. mestu po pojavnosti debelosti, saj je ta ugotovljena pri 10,6 odstotka populacije, in na 64. mestu po deležu čezmerno prehranjenih, ki jo ugotavljajo pri 30,9 odstotka populacije.

Slovenska dekleta so na 94. mestu po pojavnosti debelosti, saj je ta ugotovljena pri 7,4 odstotka populacije, in na 102. mestu po deležu čezmerno prehranjenih, ki jo ugotavljajo pri 23,2 odstotka populacije.

"V Sloveniji že več kot 30 let na nacionalni ravni spremljamo telesni in gibalni razvoj otrok in mladine prek podatkov SLOfit oz. športno-vzgojnega kartona ter vsakih deset let izvajamo tudi longitudinalno študijo Analiza razvojnih trendov otrok v Sloveniji, podatki katere so tudi vključeni v objavljeno študijo," je ob tem pojasnil eden od soavtorjev študije Gregor Starc, ki je tudi član delovne skupine Svetovne zdravstvene organizacije za boj proti debelosti otrok.

"S SLOfitom smo pravočasno zaznali trend povečevanja čezmerno prehranjenih otrok in mladostnikov ter predlagali ukrepe za zboljšanje. Po nekaj letih prizadevanj, tudi s pomembnim prispevkom medijev, je bilo na srečo otrok in naše celotne družbe sprejetih nekaj pomembnih ukrepov," pojasnjuje soavtor študije Gregor Jurak.

Uspeh programa Zdrav življenjski slog
Kot najpomembnejši ukrep, ki se je izkazal za najučinkovitejšega, izpostavlja uvedbo programa Zdrav življenjski slog v osnovnih šolah. "Če ne bi bilo tega programa, bi bili danes glede pojavnosti debelosti pri otrocih v družbi sredozemskih držav, tako pa smo ena od redkih držav na svetu, ki je zmanjšala delež čezmerno prehranjenih. Ker pa je delež teh otrok in mladostnikov vse do leta 2010 tudi v Sloveniji skokovito naraščal, bo trajalo še desetletje, da s sedanjim pozitivnim trendom pridemo na želeno raven," dodaja Jurak.

Medtem pa je soavtor študije Starc poudaril, da je dejansko čezmerno prehranjenih in debelih otrok in mladostnikov v Sloveniji precej manj, kot kažejo študije. Te so namreč za razvrščanje v skupine prehranjenosti uporabile merila indeksa telesne mase Svetovne zdravstvene organizacije, ki pa so po mnenju slovenskih soavtorjev za današnje generacije precej nenatančni in velik delež otrok neustrezno razvrščajo med čezmerno prehranjene.

Vse več debelih odraslih
Raziskovalci mednarodne študije tudi pri odraslih po vsem svetu opažajo visoko povečanje števila debelih, a je razmerje med spoloma drugačno kot pri otrocih in mladostnikih.

Število odraslih debelih se je povzpelo s 100 milijonov leta 1975 na 671 milijonov v letu 2016, pri čemer je 390 milijonov žensk, kar predstavlja 15 odstotkov populacije, in 281 milijonov moških, kar je 11 odstotkov populacije. Dodatnih 1,3 milijarde odraslih je čezmerno prehranjenih, vendar pod pragom debelosti.