Tudi Zavarovalnica Triglav draži. Foto: BoBo
Tudi Zavarovalnica Triglav draži. Foto: BoBo

V letu 2019 je rast skupnih odhodkov za zdravstvene storitve, ki jih poleg obveznega zdravstvenega zavarovanja sofinancira prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, po oceni Zdravstvene zavarovalnice Triglav za nekaj odstotnih točk presegala pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) načrtovano in napovedano 7,6-odstotno rast.

Ključna razloga višje rasti skupnih odhodkov od napovedane sta po navedbah zavarovalnice predvsem povečan obseg in dvig cen zdravstvenih storitev, kar pomembno vpliva tudi na povečanje odhodkov iz naslova prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga izvajajo zdravstvene zavarovalnice. Trend rasti odhodkov se bo po napovednih in pričakovanjih nadaljeval tudi do konca 2019 in v naslednjem letu.

Povišanje premije s septembrom je že 19. julija napovedala tudi Vzajemna, in sicer za 3,7 evra na 35,67 evra, kot razlog pa navedla nujno uskladitev z višjimi stroški zdravstvenih storitev. Ministrstvo za zdravje jo je ob tem pozvalo k iskanju morebitnih notranjih rezerv in optimizaciji poslovanja.

Dopolnilno zavarovanje v Sloveniji ponujajo tri zavarovalnice, poleg Vzajemne in zavarovalnice Triglav še Adriatic Slovenica. Ko je podražitev napovedala Vzajemna, so za v Adriatic Slovenici za Slovensko tiskovno agencijo sicer navedli, da ne načrtujejo povišanja premije, a če se trendi povečevanja obsega doplačil iz prve polovice letošnjega leta ne bodo spremenili, bo po njihovih navedbah korekcija premije potrebna. Trenutno sicer premija pri tej zavarovalnici znaša 31,98 evra.

Triglav draži zdravstveno zavarovanje