Živčec Kalanova zagotavlja, da je posojilo ustrezno zavarovano. Foto: BoBo
Živčec Kalanova zagotavlja, da je posojilo ustrezno zavarovano. Foto: BoBo

Če se to izkaže za resnično, je zadeva zelo huda.

Radivoj Nardin, predsednik sveta zavoda
Kaj skriva Živčec Kalanova

V javnost so namreč prišle informacije, da je v. d. direktorice zavoda Gordana Živčec Kalan odobrila 150.000 evrov posojila podjetju Mabra. Zadevo preučuje tudi protikorupcijska komisija.
Izolski župan Igor Kolenc je od predsednika sveta zavoda Radivoja Nardina zahteval, naj preveri, ali navedbe glede posojila, ki so se pojavile v medijih, držijo. To je potrdil tudi Nardin, ki je razložil, da je bil dopoldne v zdravstvenem domu in zahteval vpogled v vso dokumentacijo, vendar mu tega niso omogočili, saj vršilke dolžnosti direktorice v zdravstvenem domu ni bilo, nihče drug pa za to ni bil pooblaščen. Nardin je zato zahtevo podal tudi pisno in pričakuje, da jo bo dobil še pred redno sejo sveta zavoda, ki je sklicana za 12. januar.

Nardin pričakuje ukrepanje občine
Predsednik sveta zavoda je tudi že zahteval razširitev dnevnega reda seje, da bi lahko razpravljali tudi o sumu zlorabe položaja oz. nepravilnega dajanja posojil. Na sejo so povabili pravnico in notranjo revizorko, vabila pa nameravajo nasloviti še na predsednika sveta nadzornega odbora občine Izola ter predstojnika urada za družbene dejavnosti. Le na podlagi pridobljene dokumentacije pa bodo lahko sprejemali odločitve, ki so v skladu z njihovimi pooblastili, je poudaril Nardin. "Če se izkaže to za resnično, je zelo huda zadeva," je dejal in pojasnil, da v tem primeru pričakuje tudi ukrepanje občine.

Pod drobnogled Komisije za preprečevanje korupcije
Z občine so medtem že sporočili, da je o dogajanju obveščen tudi občinski nadzorni odbor, predsednik Darko Filiput je problematiko tudi že uvrstil na dnevni red redne seje, ki bo prihodnji ponedeljek. Tudi na občini kot ustanoviteljici zavoda, če se bodo navedbe izkazale za resnične, napovedujejo zahtevo po prevzemu odgovornosti za nepravilnosti. Na Komisiji za preprečevanje korupcije so potrdili, da so glede omenjene zadeve v teh dneh prejeli prijavo, zato je zadeva še v prvi fazi. V tej komisija preverja navedbe iz prijave in se odloča o naslednjih korakih.

Hipoteka na že prodano stanovanje
Po poročanju medijev naj bi Živčec Kalanova 150.000 evrov iz računa zdravstvenega doma naložila na Poštno banko Slovenije, ki je nato podjetju Mabra omogočila posojilo v enaki višini. Ravnanje bi bilo lahko nezakonito, saj javni zavodi ne smejo posojati denarja. Posojilo naj bi zavarovali s tem, da se je v zemljiško knjigo vpisalo hipoteko na stanovanje v novozgrajenih Dunajskih kristalih, ki pa ga je Mabra že prodala podjetju Lationos. V Dunajski kristalih ima prostore tudi zdravniška zbornica, ki ji predseduje prav Živčec Kalanova.

Če se to izkaže za resnično, je zadeva zelo huda.

Radivoj Nardin, predsednik sveta zavoda
Kaj skriva Živčec Kalanova