V kranjskem ZD-ju je kar 24 od 34 zdravnikov 1. aprila podalo odpoved. Foto: BoBo

Kranjski zdravniki družinske medicine še vedno vztrajajo pri kolektivni odpovedi pogodb o zaposlitvi. Tistim 23-im, ki so podali odpovedi 1. aprila, se je pridružil še en zdravnik, torej kar 24 od 34 zaposlenih v Zdravstvenem domu Kranj. Zaradi koriščenja dopustov zdravnikov, ki so dali odpoved, bo delo zelo oteženo že meseca maja, je na novinarski konferenci v Kranju pojasnil direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske Jože Veternik.

"Razmere bodo izredne, saj bo zaprtih od pet, v nekaterih dneh pa celo do 18 ambulant," je povedala direktorica Zdravstvenega doma (ZD) Kranj Lili Gantar Žura. Ker ne bodo mogli organizirati nadomeščanj, bo v Kranju cel dan poleg dveh ekip nujne medicinske pomoči delovala akutna ambulanta, ki bo od 9. do 17. ure okrepljena s še eno ambulanto, ena ambulanta pa se bo posebej ukvarjala samo z administrativnimi zadevami.

"Nihče pa ne želi niti pomisliti na 1. junij, če bi se zgodil najbolj črn scenarij in se zdravniki, ki že imajo izdane sklepe o odpovedih in jim odpovedni rok poteče 31. maja, ne vrnejo," je izpostavil Veternik. Gantar Žura je ob tem zavrnila nekatere pomisleke o tem, ali nameravajo zdravniki iz javnega zdravstva preiti v zasebnega. Poudarila je, da večina nima takšnih načrtov. "Želijo ostati pri nas, če bodo le zagotovljeni normalni pogoji dela," je izpostavila.

Zdravstvena blagajna meni, da družinski zdravniki (še) niso preobremenjeni

Dvomesečni rok z majem poteče

Čas za rešitev situacije se hitro izteka, dvomesečni odpovedni rok, v katerem bi zdravniki svoje odpovedi še lahko zamrznili ali umaknili, z majem poteče. Zato bodo vodstvo Osnovnega zdravstva Gorenjske in Zdravstvenega doma Kranj ter župani šestih občin, ki jih dom pokriva, na pristojne naslovili nov apel.

Poslali ga bodo predsedniku vlade, ministru za zdravje, direktorju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), predsedniku državnega zbora in poslancem. Tako jih bodo ponovno pozvali, naj se zavejo zelo resne situacije v Kranju in skušajo stakniti glave ter zbrati energijo in najti rešitev.

Zdravniki si želijo aneksa po predlogu ministrstva

V Kranju si želijo, da bi bil sprejet aneks k splošnemu dogovoru o obremenitvah družinskih zdravnikov, kot ga je predlagalo ministrstvo za zdravje. Sredina odločitev upravnega odbora ZZZS, da aneks zavrne, stvari dodatno otežuje, je ocenil Veternik. Pojasnil je, da bo verjetno sledil arbitražni postopek, za katerega meni, da je obsojen na neuspeh. Končni odločevalec bo potem vlada.

Kot je izpostavil Veternik, se s sprejetjem aneksa zelo mudi. "Zato je naš apel, naj vlada pospeši sprejemanje aneksa in naj skuša nato s sprejetimi določbami izvajalce z njegovo vsebino seznaniti ne šele 1. junija, temveč najkasneje 25. maja," je povedal Veternik, ki se boji uresničitve črnega scenarija, da bi z junijem v kranjskem zdravstvenem domu ostalo le še 10 splošnih zdravnikov.

Kaj bi to pomenilo, si ne zna dobro predstavljati, saj bi brez osebnega zdravnika naenkrat ostalo kar 50.000 ljudi. Gantar Žura je pojasnila, da bi verjetno potem delo potekalo naprej v podobni obliki, kot bo potekalo maja, kar pomeni, da bi za akutna stanja bolnikov poskrbeli, kronični bolniki pa bi čakali. To pa bi prineslo precej težav in posledic tudi na daljši rok.

Kranjski župan Matjaž Rakovec je napovedal, da se bo še naprej prednostno angažiral, da zagotovijo primerne pogoje dela kranjskim zdravnikom, da bodo ti umaknili odpovedi. Foto: BoBo

Podpora šestih gorenjskih občin kranjskim zdravnikom

Sprejetje aneksa oziroma uveljavitev zgornje meje na 1895 glavarinskih količnikov je za kranjske zdravnike nujno, so prepričani tudi na Mestni občini Kranj, saj sicer po odhodu zdravnikov kranjski zdravstveni dom ne bo mogel izvajati svoje dejavnosti v polnem obsegu. Tako več kot 80.000 prebivalcem na območju občin Kranj, Šenčur, Cerklje, Jezersko, Preddvor in Naklo ne bi bila zagotovljena polna zdravstvena oskrba na primarni ravni.

Župane omenjenih občin odpovedi zdravnikov izjemno skrbijo. Zato se trudijo, da bi se dogovorili za rešitev, ki bi ublažila stisko zdravnikov in hkrati dala zavezo ter smer dolgoročnim oziroma sistemskim rešitvam na področju družinske medicine.

"Aneks k splošnim pogojem za leto 2019 je dobra rešitev trenutne situacije in zaveza, da razumemo težave zdravnikov in delujemo za sistemske rešitve," je ob pozivu predsedniku vlade izpostavil kranjski župan Matjaž Rakovec in napovedal, da se bo še naprej prednostno angažiral, da zagotovijo primerne pogoje dela kranjskim zdravnikom, da bodo ti umaknili odpovedi.