Do septembra letos je 30 receptnih obrazcev prejelo 8641 zdravnikov, pri čemer je en zdravnik povprečno predpisal 11,6 recepta. Povprečni celotni znesek na zdravnika je znašal 214,4 evrov, skupni izdatki ZZZS-ja za te recepte pa so v tem obdobju znašali okoli 1,8 milijona evrov. Foto: BoBo
Do septembra letos je 30 receptnih obrazcev prejelo 8641 zdravnikov, pri čemer je en zdravnik povprečno predpisal 11,6 recepta. Povprečni celotni znesek na zdravnika je znašal 214,4 evrov, skupni izdatki ZZZS-ja za te recepte pa so v tem obdobju znašali okoli 1,8 milijona evrov. Foto: BoBo
Minister za zdravje Samo Fakin je pozval ZZZS, naj še enkrat preuči odločitev. Foto: BoBo

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Sovenije (ZZZS) pojasnjujejo, da bo do 30 receptov na leto za osebno rabo, ki jih ZZZS dodeli zdravniku na njegov predlog, neobnovljivih. Ti naj se uporabljajo le pri akutnih zdravstvenih stanjih, in ne za dolgotrajno zdravljenje, čemur so namenjeni obnovljivi recepti.

Poleg tega so na novo določili dva pogoja za zdravnika, da je upravičen do teh receptov. Tako kot do zdaj mora biti zdravnik evidentiran v bazi podatkov o izvajalcih zdravstvenih storitev, na novo pa je določen pogoj, da mora zdravnik imeti licenco Zdravniške zbornice Slovenije.

Določen je tudi statusni pogoj zdravnika, ki je vezan na opravljanje zdravstvenih storitev javne zdravstvene službe in na opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi s ključnimi institucijami v zdravstvenem sistemu ali z zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kjer zdravniki opravljajo delo s področja medicinskega izvedenstva.

"Recept za osebno rabo je eden izmed redkih instrumentov racionalizacije v slovenskem javnem zdravstvu, saj zdravniki s tem, ko recepte predpisujejo sami sebi in svojim družinskim članom, razbremenjujejo zdravstveni sistem," menijo v zdravniški zbornici.

3100 zdravnikov brez te možnosti
Zaradi ukrepa ZZZS-ja bo po predvidevanjih zdravniške zbornice brez pravice do predpisovanja receptov za osebno rabo ostalo najmanj 3.100 zdravnikov in zobozdravnikov. "To pomeni blizu 100.000 dodatnih obravnav pri že tako preobremenjenih zdravnikih v osnovnem zdravstvu," opozarjajo.

Zbornica zato pričakuje, da se bodo pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja v kratkem ustrezno spremenila tako, da bodo vsi zdravniki s strokovnim izpitom imeli možnost predpisovanja receptov za osebno rabo.
Na pobudo generalnega direktorja ZZZS-ja Marjana Sušlja bo v ponedeljek delovni sestanek z zdravniško zbornico in mladimi zdravniki, da bi izmenjali stališča in v partnerskem dialogu dogovorili najsprejemljivejše rešitve glede zdravniške pravice predpisovanja receptov za osebno rabo, so sporočili z zavoda.
Fakin: ZZZS naj razmisli
Minister za zdravje Samo Fakin je na vodstvo ZZZS-ja naslovil dopis, v katerem ga je prosil, naj ponovno preučči odločtev o ukinitvi osebnega recepta za zdravnike brez licence in specializacnte.
Na ministrstvu so sicer v sporočilu za javnost še pojasnili, da so spremenjena pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja uredila tudi pravico do zobno-protetičnih pripomočkov, podrobnejše pravice do ortodontskega zdravljenja, skrajšanje dobe trajanja (npr. inzulinska črpalka, nekatere kanile) in pravico do bele zalivke za posamezne skupine zavarovancev (doječe matere, nosečnice, otroci).

Strokovno sporno osebno zdravljenje?
Na ZZZS-ju so poudarili, da so predlog sprememb dvakrat posredovali v javno razpravo, prvič aprila 2016, na predlagano spremembo ureditve receptov za osebno rabo pa niso prejeli pripomb in predlogov.

Pojasnili so še, da takšne ureditve predpisovanja receptov po védenju ZZZS-ja ne poznajo v nobeni drugi državi. V preteklosti je bila takšna ureditev že večkrat predmet razprav, med drugim, da je strokovno sporno in za zdravnike lahko tudi škodljivo, da zdravijo samega sebe, in da ne gre za pravico zavarovanih oseb, temveč za boniteto zdravnikov iz naslova javnih sredstev.

Poleg tega so v preteklosti posamični primeri nakazovali na strokovno nepravilno predpisovanje zdravil zdravnikov, ki nimajo veljavne licence, po drugi strani pa so bili osebni recepti v preteklosti tudi predmet zlorab, zlasti pomirjeval in drugih psihoaktivnih snovi, so opomnili na ZZZS-ju. Nova pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja bodo sicer začela veljati po objavi v Uradnem listu 13. oktobra.

Zdravniki so si lani predpisali za 2,4 milijona zdravil
Lani je po podatkih ZZZS-ja 30 receptnih obrazcev prejelo 8670 zdravnikov, pri čemer je en zdravnik povprečno predpisal 14,8 recepta. Povprečni celotni znesek na zdravnika znaša 278,6 evra, skupni izdatki ZZZS za te recepte pa so v letu 2017 znašali okoli 2,4 milijona evrov, kar predstavlja 0,51 odstotka vseh izdatkov za zdravila na recept. Do septembra letos pa je 30 receptnih obrazcev prejelo 8641 zdravnikov, pri čemer je en zdravnik povprečno predpisal 11,6 recepta. Povprečni celotni znesek na zdravnika je znašal 214,4 evrov, skupni izdatki ZZZS-ja za te recepte pa so bili v tem obdobju okoli 1,8 milijona evrov.