Zdravniku, ki bo bolniku predpisal npr. inkontinenčne plenice, ne bo treba več navesti točne velikosti ipd. Plenice si bo pacient lahko izbral sam pri dobavitelju. Foto: BoBo
Zdravniku, ki bo bolniku predpisal npr. inkontinenčne plenice, ne bo treba več navesti točne velikosti ipd. Plenice si bo pacient lahko izbral sam pri dobavitelju. Foto: BoBo

Bolniki s sladkorno boleznijo tipa ena, ki imajo pogoste in hude hipoglikemije (gre za od 2000 do 3000 ljudi), bodo po novem upravičeni do sodobnejše inzulinske črpalke z zaprto zanko na stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Od 16. maja bodo na stroške obveznega zavarovanja na voljo ortopedski čevlji in spone po Ponsetijevi metodi za otroke, ki se rodijo z iztegnjenim in navznoter obrnjenim stopalom ‒ takšnih otrok je okoli 20 na leto. Med medicinske pripomočke je uvrščen izkašljevalnik in potrošni material zanj. Gre za aparat, ki omogoča osebi, ki ni zmožna kašljanja zaradi bolezni mišic, poškodbe živcev ali hude pljučne bolezni, da ustrezno očisti spodnje dihalne poti.

Mlajšim bo ušesni vložek za slušni aparat pripadal pogosteje

Po novem bo obdobje trajanja ušesnih vložkov za slušni aparat določeno glede na starostne skupine, saj je ta doba trajanja krajša pri mlajših zavarovanih oseb, pri katerih so anatomske spremembe pogostejše. Za polnoletne pa je določena triletna doba trajanja, kolikor naj bi bila v povprečju življenjska doba ušesnih vložkov. Te spremembe bodo zadevale okoli 70.000 uporabnikov slušnih aparatov v Sloveniji.

Doslej so na stroške ZZZS-ja lahko do kompresijskih rokavic ali nogavic prišli le bolniki z limfedemom, po novem pa bodo lahko do kompresijskih pripomočkov prišli tudi bolniki z globoko vensko trombozo in stanjem po zacelitvi kronične rane zaradi venske razjede, skupno okoli 8000 bolnikov.

Zdravnikom ne bo treba več navajati velikosti za plenice

Zdravniki bodo po novem lahko predpisovali medicinske pripomočke, sprva plenice za inkontinenco, na ravni podskupine. To pomeni, da bo imel bolnik ‒ gre za okoli 80.000 ljudi v Sloveniji ‒ možnost, da si na podlagi naročilnice sam pri dobavitelju izbere posamezne pripomočke, zdravniku pa ne bo treba določati denimo velikosti plenic za bolnike.

Določene medicinske pripomočke ‒ ušesne vložke in potrošne materiale za izkašljevalnik ‒ bo mogoče uveljavljati neposredno pri dobavitelju brez nove naročilnice. S tem se bo zmanjšalo število obiskov zdravnikov specialistov, nova ureditev se bo začela uporabljati 1. novembra.

Trajne napotnice za kronične bolezni

Določa se tudi možnost izdaje t. i. trajne napotnice za kronične bolezni zaradi poenostavitve postopka uveljavljanja pravice do zdravstvenih storitev na podlagi napotnice. Ta bo veljala ves čas, ko je potreben trajen nadzor zdravljenja bolnika zaradi določene kronične bolezni. Na ta način se bo zmanjšalo število potrebnih obiskov bolnikov pri osebnih zdravnikih, osebne zdravnike pa bodo razbremenili dolžnosti izdajanja novih napotnic samo zaradi dokončanja zdravstvene obravnave na sekundarni in terciarni ravni.

Bolniki s kroničnimi kostno-mišičnimi boleznimi bodo imeli pravico do fizioterapije ob vsakokratnem akutnem poslabšanju stanja, lahko pa te storitve uveljavi večkrat tudi, če pride do akutnega poslabšanja zdravstvenega stanja na različnih organih (npr. enkrat je prizadeta noga, drugič hrbtenica). Na ta način bo doseženo, da bodo bolniki, pri katerih bo prišlo do akutnega poslabšanja kronične kostno-mišične bolezni, prej prišli na vrsto za fizioterapijo, kot je to bilo do zdaj.

Do medicinske rehabilitacije v zdravilišču bodo po novem upravičeni tudi bolniki z večjimi poškodbami medenice. Takšnih primerov je približno 20 letno.

Natančna opredelitev nujnih zobozdravstvenih storitev

Med nujne zobozdravstvene storitve bodo po novem uvrščena oskrba poškodb zob in ustne votline ter vnetnih stanj v ustni votlini, ki lahko ogrozijo življenje ali pa opustitev oskrbe lahko bistveno poslabša izid zdravljenja, zdravljenje močnejših krvavitev in oskrba hude stalne bolečine v ustni votlini, neodzivne na analgetike. Kot navajajo, je natančna opredelitev nujnih storitev pomembna zaradi zagotavljanja enakopravne obravnave vseh zavarovancev, ki lahko nujne storitve uveljavljajo tudi pri zdravnikih, ki niso njihovi opredeljeni zdravniki, oz. v samoplačniških ambulantah, tudi brez napotnice ter zunaj delovnika.

Od prihodnjega leta bodo morali vsi delodajalci, ki so vpisani v poslovni register, elektronsko vlagati zahteve za povračilo izplačanega nadomestila prek informacijskega sistema SPOT. Vlaganje eZahtevkov je omogočeno že od leta 2017, a je bilo doslej neobvezno. Mnogi delodajalci so tako še vedno vlagali zahtevke ročno, lani so na ZZZS v fizični obliki prejeli 184.611 zahtevkov (od skupaj vloženih 329.242).